În această secțiune vă prezentăm biografiile tuturor preoților care au lucrat în această parohie. Acolo unde a fost posibil, am vizualizat și fotografiile lor. Pentru a afla numele preoților, vă rog, să puneți mausul pe poză și să așteptați o clipă.

Datele au fost extrase din cartea Două secole de istorie a Parohiei Romano-Catolice din Rădăuți, apărută în acest an la Editura Hoffman și scrisă de Ioan Șmid.


Preoţii parohi care au activat în Parohia Rădăuţi

 1. Pr. Joseph Sattfeld - paroh: aprilie 1818 - 14 noiembrie 1851, când a decedat.
  Născut la Karpfen - Komitatul Sohl-Ungaria este fiul lui Franz şi al Elisabetei. A fost preot în dieceza Neu-Sohl. A fost primul paroh al noii parohii rădăuţene şi a construit actuala biserică. A trecut la cele veşnice la 14 noiembrie 1851 şi a fost înmormântat în cimitirul din Rădăuţi

 2. Pr. Clemens Horvath - administrator: noiembrie 1851 - iunie 1852.
  S-a născut în 1817 şi a fost hirotonit în anul 1841. A fost un timp vicar la Cernăuţi după care a fost numit administrator al parohiei în perioada mai sus menţionată.

 3. Pr. Johann Zukiewicz - paroh: 28 martie 1852 - 17 mai 1878
  S-a născut la 16 februarie 1808 la Tarnopol (Galiţia- Ucraina de azi). Şi-a făcut studiile teologice la Viena unde a şi fost sfinţit preot în anul 1833. Până în anul 1849 a fost catihet la Şcoala primară din Cernăuţi, după care a fost transferat la Lemberg ca profesor de religie. Prin Decretul nr. 8186 din 9 martie 1852, guvernul galiţian îl numeşte paroh la Rădăuţi. Consistoriul Metropolitan din Lemberg l-a instalat oficial la 28 martie 1852. În anul 1856 a fost numit vicedecan al Bucovinei şi comisar pentru chestiunile referitoare la căsătorii. În data de 29 octombrie 1875 a fost numit membru al Consiliului Şcolar din districtul Rădăuţi. A trecut la cele veşnice la Rădăuţi la 17 mai 1878.

 4. Pr. Kazimir Michalkowski - administrator: mai 1878 - decembrie 1879.
  A fost vicar la Rădăuţi, iar când parohul pr. Johann Zukiewicz a decedat a fost numit administrator al parohiei în perioada menţionată, după care a fost transferat ca paroh la Solca.

 5. Pr. Edward Niestenberger - paroh: 5 decembrie 1879 - 22 ianuarie 1903
  S-a născut la Tarnopol (Galiţia - Ucraina) în anul 1829. A fost hirotonit în anul 1852 la Lemberg. Până în luna ianuarie 1856 a fost capelan local la Luisenthal. Din 30 ianuarie şi până în noiembrie a aceluiași an a fost vicar la Rădăuţi şi administrator al parohiei Solca, după care, până la 5 mai 1875 a fost numai administrator în parohia din Solca. Din 5 mai 1875 este numit paroh la Solca. În data de 15 decembrie 1877 este numit decan interimar de Suceava. Din 5 decembrie 1879 este transferat la Rădăuţi ca paroh. În anul 1880 este numit decan plin de Suceava. Din decembrie 1895 devine membru în Consiliul Şcolar al districtului Rădăuţi. Tot în anul 1895 este numit Canonic al Capitlului Metropolitan din Lemberg (capitlu - colegiu de preoţi căruia îi revine obligaţia de a celebra funcţiunile solemne într-o catedrală şi de a dezbate problemele referitoare la comunitatea lor). În anul 1899 este decorat de către împăratul Francisc Iosif I cu Crucea de Cavaler al Ordinului Francisc Iosif. A trecut la cele veşnice la Rădăuţi, la data de 22 ianuarie 1903.

 6. Pr. Karl Morosiewicz - administrator: 23 ianuarie 1903 - 17 mai 1904.
  S-a născut la 23 ianuarie 1871 la Suceava. A studiat teologia şi a fost hirotonit la Lemberg în data de 14 iulie 1895. La 7 august 1895 este numit vicar la Gura Humorului şi în acelaşi an, la data de 24 noiembrie, este transferat la Rădăuţi. După decesul parohului Niestenberger este însărcinat cu administrarea parohiei până la numirea monseniorului Swoboda ca paroh la Rădăuţi. Este transferat apoi la 29 iulie 1904 ca vicar la Hadikfalva (Dorneşti) cu sediul la Rădăuţi. La propunerea preşedintelui Bucovinei, Consistoriul Metropolitan din Lemberg îl numeşte paroh la Gura Humorului şi delegat în Consiliul Şcolar din Gura Humorului. În luna octombrie 1924 autorităţile locale humorene îi acordă titlul de Cetăţean de onoare al oraşului. La 20 octombrie 1924 Consistoriul Metropolitan îl numeşte paroh la Rădăuţi. La data de 3 noiembrie a fost instalarea oficială. La 17 iulie 1925 părintele îşi serbează cei 30 de ani de preoţie şi cu această ocazie primeşte decizia de decan al Decanatului Rădăuţi. Anul următor, în decembrie, Administratorul Apostolic pentru Bucovina, arhiepiscopul Boleslaw Twardowski îl numeşte consilier onorific al Consistoriului Metropolitan din Lemberg. În 1929 parohul se îmbolnăveşte grav şi pleacă la Cernăuţi pentru tratament unde a şi murit la 29 septembrie 1929. A fost înmormântat în cimitirul din Cernăuţi.

 7. Mons. Clemens Swoboda - paroh: 18 mai 1904 - 9 iunie 1921.
  S-a născut la 16 mai 1853 în localitatea Gran (Ungaria). Tatăl său era medic militar. A absolvit liceul în Cernăuţi iar studiile teologice la Lemberg (azi, Lviv - Ucraina). A fost sfinţit preot în data de 30 iulie 1876 la Lemberg. Este numit vicar la Cozmeni (Bucovina, azi Ucraina) la data de 20 august 1876. La 27 octombrie 1876 este transferat ca vicar la Gura Humorului, iar la 2 decembrie acelaşi an ca vicar din nou la Cozmeni. La 20 septembrie 1879 este transferat vicar la Suceava, iar în anul 1880 ca vicar la Siret. La data de 8 noiembrie 1883 a fost numit capelan la Zastavna (Bucovina, azi Ucraina). Începând cu data de 1 iulie 1889 devine paroh la Gura Humorului. În anul 1902 este numit decan la Suceava. Tot în acest an este decorat de împăratul Francisc Iosif cu Crucea de Cavaler al Ordinului Francisc Iosif, iar papa Leon al XIII-lea l-a decorat cu Crucea de Onoare Pro Ecclesia et Pontifice. La propunerea preşedintelui ducatului Bucovina, adresată Consistoriului Metropolitan din Lemberg la data de 20 august 1903, a fost numit paroh la Rădăuţi începând cu data de 18 mai 1904. Instalarea oficială a fost la data de 5 iunie 1904. În acelaşi an Consistoriul Metropolitan l-a numit membru în Consiliul Şcolar al districtului Rădăuţi. La data de 14 mai 1905 papa Pius al X-lea l-a numit Praelatus domesticus şi i-a acordat titlul de monsenior. Începând cu 1 ianuarie 1907 este numit decan al noului decanat de Rădăuţi. La 9 septembrie 1907 arhiepiscopul de Lemberg, Józef Bilczewski l-a numit membru în Consilium a vigilantia şi cenzor pentru toate scrierile religioase la care trebuia să acorde viza de imprimatur. După moartea vicarului general al Bucovinei, pr. Jozef Schmidt, a fost numit de către Administratorul Apostolic al Bucovinei paroh la Cernăuţi şi vicar general al Bucovinei începând cu data de 9 iunie 1921. Ocupă efectiv postul începând cu data de 21 noiembrie 1921. Tot în această perioadă primeşte din partea papei titlul de preot infulat. Şi regele României, Ferdinand I, l-a decorat cu Crucea de Comandor al Coroanei României. Greu bolnav, demisionează din funcţii în august 1924. Trece la cele veşnice la data de 31 ianuarie 1928. Ca o dovadă a faptului că în activitatea sa monseniorul a căutat să dezvolte şi să menţină legături strânse cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române și care l-au apreciat pentru aceasta, la funerarii a participat şi Nectarie Cotlarciuc, episcop şi mitropolit al Bucovinei, care a păşit primul după sicriu. A fost înmormântat la Cernăuţi.

 8. Pr. Franz Gaschler - administrator 21 noiembrie 1921 - 30 aprilie 1922.
  S-a născut la Iacobeni, judeţul Suceava în anul 1887. A fost sfinţit preot la 10 august 1915. A fost vicar la Rădăuţi. După plecarea monseniorului Swoboda la Cernăuţi este numit administrator al parohiei în perioada 21 noiembrie 1921 – 30 aprilie 1922. După moartea parohului pr. Josef Myketiuk a fost numit pentru a doua oară administrator al parohiei (16 mai 1923 - 2 noiembrie 1924). Între 1929-1937 a fost paroh la Vatra Dornei, iar din anul 1937 şi până la repatrierea sa în Germania a fost paroh la Solca. A decedat la 30 iunie 1966 ca vicar la Fritzlar, dieceza de Fulda (Germania).

 9. Pr. Josef Mykietiuk - paroh:1 mai 1922 - 15 mai 1923
  S-a născut la 17 septembrie 1851 în Kolomyja (Galiţia, azi Ucraina). A urmat cursurile liceale la Cernăuţi, iar cursurile teologice la Lemberg. Este sfinţit preot, tot la Lemberg, la data de 8 august 1875. Este numit vicar (sau cooperator, cum erau numiţi atunci preoţii vicari) la Stryj (Galiţia, azi Ucraina) începând cu 19 august 1875, iar la 30 noiembrie acelaşi an este transferat pe acelaşi post în Suceava. La 6 martie 1879 este transferat ca vicar la Rădăuţi. La data de 14 decembrie 1879 este numit profesor suplinitor pentru religie la liceul din Rădăuţi, iar de la 1 ianuarie 1886 devine profesor titular de religie. Începând din 22 februarie 1889 devine profesor de gradul VIII. La 7 aprilie 1890 este numit consilier onorific al Consistoriului Metropolitan din Lemberg. Apreciat fiind pentru activitatea sa, în anul 1905 a fost avansat profesor de grad VII. Din 1907 devine cenzor pentru scrierile religioase cu drept de viză imprimatur. La 18 ianuarie 1911, la o serbare şcolară, a primit de la prefectul judeţului Rădăuţi, dr. Prokopowicz, Crucea de Cavaler al ordinului Francisc Iosif acordată de împărat. La 17 august 1912 se pensionează la cerere. La 1 mai 1922 este numit paroh la Rădăuţi. La scurt timp după vizita nunţiului apostolic la Rădăuţi (12-14 iulie 1922) părintele se îmbolnăveşte grav şi trece la cele veşnice la 15 mai 1923. Este înmormântat în cimitirul din Rădăuţi.

 10. Pr. Franz Gaschler - administrator: 16 mai 1923 - 2 noiembrie 1924

 11. Pr. Karl Morosiewicz - paroh: 3 noiembrie 1924 - 29 septembrie 1929.

 12. Pr. Otto Schmegner - administrator: 30 septembrie 1929 - 12 iulie 1931.
  S-a născut la 16 iulie 1894 la Câmpulung Moldovenesc. Este sfinţit în anul 1924. A fost vicar la Rădăuţi în perioada menţionată, întrucât părintele Morosiewicz decedase. După această perioadă a fost, pentru scurt timp, administrator la Fürstenthal (Voievodeasa), apoi este mutat ca administrator la Stulpicani (1932 – 1934). Din 1934 devine paroh la Suceava unde rămâne până la pensionare (1967). Emigrează apoi în Germania unde moare la 29 octombrie 1978 la Gössenheim. A fost înmormântat la Suceava.

 13. Pr. Karl Schuttler - paroh: iulie 1931 - decembrie 1940.
  S-a născut la 1 ianuarie 1882 la Iţcani (Suceava). A absolvit şcoala medie la Suceava, iar teologia a studiat-o la Lemberg. A fost sfinţit la Lemberg la 29 iunie 1905. La 15 noiembrie 1905 este numit vicar la Rădăuţi şi apoi transferat la 22 iulie 1907 ca vicar la Cernăuţi. În anul 1911 este numit profesor de religie la liceul real din Gura Humorului, iar la 8 noiembrie 1912 este transferat ca profesor de religie la liceul din Rădăuţi. În perioada primului război mondial a activat ca preot militar. După război s-a întors la Rădăuţi unde şi-a continuat activitatea de profesor. În anul 1919 a fost unul din întemeietorii gimnaziului real romano-catolic din Rădăuţi şi, temporar, directorul acestuia. În octombrie 1924 este numit paroh la Gura Humorului, iar în 1928 este transferat la Suceava tot ca paroh şi numit în scurt timp şi decan de Suceava. În vara anului 1931 este numit prin transfer paroh la Rădăuţi. Până în decembrie 1940 când s-a repatriat în Austria inferioară a desfăşurat o intensă activitate bisericească şi naţional-germană. Papa Pius al XII-lea l-a numit consilier personal. De această avansare a aflat mult mai târziu pe când era deja în Austria. S-a îmbolnăvit de congestie pulmonară şi a trecut la cele veşnice la 13 mai 1944 în localitatea Klein-Schweinbart (Austria).

 14. Pr. Petru Demşa - administrator: decembrie 1940 - ianuarie 1941.
  S-a născut la 4 februarie 1914 la Cleja, judeţul Bacău. A fost sfinţit la 18 martie 1939 la Roma. În anul 1941 emigrează în Ungaria, unde a şi decedat.

 15. Mons. Ioannes Malec - paroh: ianuarie 1941 - mai 1944.
  Era de origine cehă, cunoscător al limbilor: cehă, maghiară, germană, poloneză și română.
  În primăvara anului 1944 emigrează în Germania.

  În perioada mai 1944 - ianuarie 1945, parohia a fost deservită de preoţi din parohiile vecine.

 16. Pr. Anton Trifaş - paroh: ianuarie 1945 - august 1946.
  S-a născut în ziua de 21 octombrie 1906 la Horleşti. A studiat în seminariile din Iaşi şi Bucureşti, iar apoi la Colegiul Bringole-Salle din Genova, unde a fost sfinţit preot la 21 mai 1932. La 20 august 1946 a fost transferat și numit rector al Seminarului din Iaşi. La scurt timp după numirea sa, la 3 august 1948, apare Decretul nr. 175 privind reforma generală a învăţământului, când Seminarul diecezan a fost nevoit să-şi înceteze activitatea iar toţi seminariștii au plecat acasă, clădirea de pe Copou fiind naționalizată. În perioada vacanţei Seminarului de la Iaşi, părintele Trifaş a fost arestat la 24 august 1948, împreună cu alți preoți și anchetat în legătură cu găzduirea în clădirea seminarului din strada Colonel Langa, timp de 30 de zile, a prizonierului german Willi Seife care evadase în 1945 din lagărul de lângă Universitatea Cuza Vodă din Iași. A fost condamnat în mai multe rânduri şi închis la Galata şi Aiud. După eliberare a activat la Iaşi şi Oituz. La 3 octombrie 1956, în baza adresei Ministerului Cultelor nr. 15519, ca răspuns la adresa Arhiepiscopiei de Bucureşti nr. 1668 din 28 iunie 1956, s-a deschis la Iaşi Secţia Română a Institutului Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar Alba-Iulia şi s-a retrocedat clădirea de pe Copou. Sub conducerea părintelui Trifaş „seminarul era plin până la refuz” şi l-a condus până în anul 1967. El a fost numit de către seminarişti doctor practicus, deoarece s-a remarcat prin spiritul său de muncă şi organizare, restaurând aproape întreg edificiul institutului şi dotându-l cu cele necesare pentru studiu, cazare şi masă. Trebuie să mai menţionăm că, la începutul anului 1965, a fost propus noul Regulament al Institutului Teologic Romano-Catolic de grad Universitar din Republica Socialistă România, iar la sfârşitul anului 1965 s-a obţinut din partea Sacrei Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus afilierea, quadriennium et ad experimentum, a Institutului Teologic Romano-Catolic Alba-Iulia, Secţia Română, Iaşi, la Pontificia Universitas Lateranensis. În anul 1967, preotul Anton Trifaş s-a pensionat. Boala îl doboară şi moare la 29 februarie 1968. A fost înmormântat în cimitirul din Horleşti.

 17. Pr. Eugen Baltheiser - paroh: 20 august 1946 - 4 august 1952.
  S-a născut la 9 iunie 1914 în comuna Arefu, județul Argeș. Tatăl său, Friedrich, era brigadier şi era originar din Nürenberg, iar mama, Elena, era casnică şi era din Cernăuţi. În anul 1928 intră în Seminarul diecezan din Iaşi, iar apoi este trimis la studii la Münster şi Paderborn în Germania. A fost sfințit preot la 5 mai 1940 în Paderborn. Emigrează cu pașaport românesc în Germania la sfârșitul anului 1940, dar la solicitarea episcopului Mihai Robu decide în anul următor să se întoarcă în țară și să preia spiritual pe toţi credincioşii catolici din Bucovina de Sud, regiune rămasă fără preoți. A activat ca paroh de Gura Humorului, şi cu delegație pentru alte două parohii vacante: Câmpulung Moldovenesc și Fălticeni. Din august 1946 este numit paroh la Rădăuţi. În anul 1952, la 4 august, este arestat de securitate şi închis până în anul 1956. După eliberare este numit paroh la Roman (1956-1973). După pensionare emigrează în Germania stabilindu-se ca preot pensionar la Freiburg. A decedat şi a fost înmormântat la Birkendorf (Germania) la 10 februarie 1998.

 18. Pr. Mihai Chelaru - ianuarie 1953 - noiembrie 1953
  S-a născut pe 25 noiembrie 1914 la Barticeşti (Neamţ). A fost hirotonit la 24 iunie 1939 la Iaşi. A activat ca vicar la Tămășeni (1 august 1939 - 1 septembrie 1940), Oţeleni (1 septembrie 1940 - 15 martie 1941), Văleni (15 martie 1941 - 1 mai 1941), Iaşi (1 mai 1941 - 17 decembrie 1942), Oituz (17 decembrie 1942 - 25 aprilie 1943). A fost paroh la Bârgăoani (25 aprilie 1943 - 1 iulie 1947), Tămăşeni (1 iulie 1947 - 1 ianuarie 1953). După plecarea din Rădăuţi a fost vicar la Prăjești (1 decembrie 1953 - 1 decembrie 1956), paroh la Bălușești (1 decembrie 1956 - 1 ianuarie 1969), Frumoasa (1 ianuarie 1969 - 1 august 1971), Nisiporeşti (1 august 1971 - 31 decembrie 1975). La 1 ianuarie 1976 s-a pensionat pentru limită de vârstă și a activat ca preot pensionar la Pildești (10 ianuarie 1976 - 30 ianuarie 1977), Gherăeşti (30 iunie 1977 - 30 iunie 1979), Răchiteni (30 iunie 1979 - 30 iunie 1982), Adjudeni (30 iunie 1982 - 31 decembrie 1985) și Roman (1 ianuarie 1986 -30 martie 2001). A decedat la 30 martie 2001 şi a fost înmormântat la Barticeşti.

 19. Pr. Eduard Kozanowski - paroh: decembrie 1953 - august 1958
  S-a născut la 31 mai 1913 la Stulpicani (Suceava). A fost hirotonit la 8 decembrie 1939 la Bucureşti. A fost paroh la Popești-Leordeni (1943-1947). După ce a plecat de la Rădăuți a fost numit paroh la Vatra Dornei (1959-1969). A decedat la 29 aprilie 1995 la Câmpulung Moldovenesc unde a şi fost înmormântat.

  În perioada august 1958 - aprilie 1959, parohia a fost deservită de preoţi din parohiile vecine.

 20. Pr. Josef Krassler - paroh: aprilie 1959 - mai 1974
  S-a născut la 7 iulie 1910 la Rădăuţi. A intrat în Seminarul din Hălăucești în anul 1926. În anul 1932 a depus profesiunea religioasă temporară, iar trei ani mai târziu pe cea perpetuă. Studiile de filozofie și teologie le-a absolvit în cadrul Academiei teologice franciscane Sfântul Bonaventura din Luizi-Călugăra, unde a și fost hirotonit preot în data de 4 aprilie 1937. A activat apoi ca director al Seminarului din Hălăucești desființat de comuniști în data de 3 august 1948, iar după aceea vicar parohial la Bacău, Galaţi și Focșani. Devine pentru prima dată paroh la Focșani, unde activează până în anul 1959. În anul 1974 demisionează din funcţia de paroh la Rădăuţi şi emigrează în Germania Federală. A trecut la cele veşnice la 28 noiembrie 1989, fiind înmormântat la Oberzell-am-Main, lângă Würtzburg.

 21. Pr. Iosif Doboş - paroh: mai 1974 - februarie 1979.
  S-a născut în data de 9 decembrie 1941 la Răchiteni, județul Iași. Școala primară de 7 clase o face la Butea. Din 1955 este admis la Școala de Cantori, iar din data de 15 septembrie 1959 intră la Seminarul Teologic din Iași, iar pe 29 iunie 1965 este sfințit preot la Alba Iulia de către episcopul Márton Áron. Urmează o perioadă de 3 ani în care așteaptă aprobarea numirii de către Ministerul Cultelor ca vicar la Parohia Adormirea Maicii Domnului din Iași (1965 – 1968). Activează ca vicar la Iași în perioada 1 decembrie 1968 – 26 aprilie 1974. Din aprilie 1974 și până la data de 1 februarie 1979 a fost pentru prima oară paroh în parohia noastră. Din februarie 1979 și până la data de 1 octombrie 1990 a fost paroh și decan de Iași, iar de la acea dată și până la data de 31 august 2006 a fost pentru a doua oară paroh în Rădăuți. Din septembrie 2006, timp de doi ani, a fost administrator parohial la Vatra Dornei. Din septembrie 2008 figurează ca pensionar la noi la parohie îndeplinind și funcția de consilier economic la Episcopia de Iași și pe aceea de consilier episcopal. În perioada 1 mai – 1 septembrie 2010 a deținut temporar și funcția de paroh de Suceava și decan de Bucovina, în urma decesului neașteptat al parohului și decanului pr. Babiaș Ștefan.
  Actualmente este pensionar la Rădăuţi.

 22. Pr. Petru Budău - paroh: 1 februarie 1979 -1 septembrie 1979
  S-a născut la 16 ianuarie 1941 la Tămășeni, județul Neamț. În anul 1958 intră la Institutul Teologic din Iași și este sfințit preot, la data de 26 iunie 1966 la Alba Iulia, de către episcopul Márton Áron. Un an și ceva este fără numire oficială, după care o lungă perioadă a fost vicar în Parohia Hălăucești (1 martie 1968 – 20 ianuarie 1979). După plecarea din Rădăuți a fost timp de 27 de ani paroh la Pildești. De la 1 septembrie 2006 s-a pensionat, stabilindu-se la Bacău.
  Actualmente este pensionar la Bacău.

 23. Pr. Anton Budău - paroh: septembrie 1979 - decembrie 1983.
  S-a născut la 11 mai 1930 la Valea Seacă, județul Bacău. Școala generală de 5 clase a urmat-o în sat iar liceul l-a absolvit la Iași în anul 1948. Urmează cursurile Institutului Teologic din Iași și este sfințit preot în data de 18 octombrie 1959 la Alba Iulia de către episcopul Márton Áron. Până la numirea sa ca paroh la Rădăuți, a activat ca vicar în Parohia Oituz (1959-1963), vicar în Parohia Hălăucești (1963-1968), paroh în Parohia Satu Nou (1968-1972) și paroh în Parohia Schineni (1972-1979). Fiind paroh la Rădăuți, părăsește parohia plecând în Germania. Revine în scurt timp în țară și este numit paroh la Corhana (1984-1988) și apoi la Tuta (1988-1999). De la 1 septembrie 1999 se pensionează și pleacă la Viena ca paroh (1999-2005). Actualmente este preot pensionar la Bucuresti, activând în parohia Sfânta Fecioară Maria Regină (Cioplea).
  Actualmente este preot pensionar la Bucuresti.

 24. Pr. dr. Eduard Ferenţ - paroh: ianuarie 1984 - octombrie 1990.
  S-a născut la 4 iunie 1938 în Dărmăneşti, județul Bacău. A absolvit cursurile Institutul Teologic din Iaşi şi a fost hirotonit preot la 8 decembrie 1961. Între 1961-1975 a activat ca profesor de ştiinţe filosofice şi teologice la acelaşi Institut. La 1 septembrie 1972 i s-a încredinţat pentru prima dată conducerea Seminarului diecezan în calitate de rector. În această perioadă, părintele Ferenţ s-a străduit să ridice calitatea învăţământului filozofic şi teologic, a lansat ideea măririi clădirii seminarului, s-a îngrijit de amenajarea unui teren de sport, a facilitat, printr-un curs teologic fără frecvenţă, obţinerea diplomelor de bacalaureat pentru preoţii hirotoniţi între 1948 şi 1959 la Alba-Iulia, a lansat ideea organizării şi inventarierii arhivei Seminarului diecezan etc. În anul 1975, părintele Ferenţ a fost trimis la Roma pentru specializare, unde a obţinut licenţa în liturgică la Colegiul Sfântul Anselm (1977) şi doctoratul în teologie dogmatică la Universitatea Urbaniana (1979). Întors în ţară, i s-a încredinţat pentru a doua oară conducerea Seminarului diecezan şi, în acelaşi timp, dificila muncă de a termina clădirea seminarului, începută în anul 1977 în urma cutremurului din luna martie. Părintele Ferenţ a ştiut să le inspire seminariştilor un puternic zel intelectual. În acest sens, a realizat un Jurnal al seminarului din Iaşi, a sistematizat şi îmbogăţit biblioteca, a elaborat noul Regulament de func-ţionare a Seminarului diecezan şi Ratio studiorum adaptat după normele Conciliului al II-lea din Vatican, și a fondat revista Drumuri deschise. La data de 28 ianuarie 1982 este demis din funcția de rector al Seminarului în urma unor diferende cu autoritățile comuniste. Este trimis ca paroh în Parohia Somușca (1982 – 1983). Din 1 ianuarie 1984 este numit paroh la Rădăuți până în anul 1990, luna octom­brie, când este transferat din nou la Institutul Teologic din Iași în calitate de pro­fesor.

 25. Pr. Iosif Doboş - octombrie 1990 - august 2006

 26. Pr. Iosif Răchiteanu - 1 septembrie 2006 - 31 august 2015
  S-a născut în anul 1961, în localitatea Răchiteni, județul Iași. A absolvit cursurile Institutului Teologic Romano-Catolic Sf. Iosif din Iaşi în anul 1988, fiind hirotonit preot în acelaşi an (29 iunie 1988) de către episcopul Ioan Robu. A activat ca vicar la Cleja (1 august 1988 - 1 august 1989), Gherăeşti (1 august 1989 - 1 februarie 1992), Chişinău - Republica Moldova (1 februarie 1992 - 1 septembrie 1993), Bălţi şi Stârcea - Republica Moldova (1 septembrie 1993 - 15 noiembrie 1996), prefect şi profesor la Seminarul din Iaşi (15 noiembrie 1996 - 1 decembrie 2005), paroh la Vaslui (1 decembrie 2005 - 1 septembrie 2006). A publicat la Editura Sapientia următoarele lucrări: Cantate Domino (Iaşi 2001, 2005), Păstorii Diecezei de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan (Iaşi 2004) și a colaborat la realizarea cărţii de rugăciuni Benedictus. Rugăciunile familiei creştine (Iaşi 2011).
 27. Pr. Aurel Iștoc - începând de la 1 septembrie 2015
  S-a născut la data de 18 iunie 1954 la Gherăești, județul Neamț. A fost hirotonit la data de 29 iunie 1983 la Iași. A activat ca vicar la Roman ( 1 august 1983- 31 august 1985), Săbăoani (1 septembrie 1985-1 martie 1990) și Iași (1 martie 1990-31 august 1990). A activat ca paroh la Săbăoani (1 septembrie 1990-30 noiembrie 1999) și Adjudeni (18 mai 2003-31 august 2015). În perioada 1 decembrie 1999-17 mai 2003 activează ca spiritual la seminarul diecezan. Este și autorul mai multor cărți scrise la Editura Sapientia: Sărbătorile Sfintei Fecioare Maria (Iași, 2003), Ziua pe care a făcut-o Domnul. Sabatul ebraic și duminica creștină (Iasi, 2005), Cartea iubirii lui Dumnezeu. Prelegeri despre Sfânta Scriptură (Iasi, 2008), Sfânta Liturghie: explicată, comentată şi ilustrată punct cu punct (Iași, 2012).

Înapoi la Cuprins


Preotii vicari care au activat in Parohia Radauti

Paroh pr. Joseph Sattfeld

 1. Pr. Paul Nagy - este primul vicar al parohiei. Perioada în care a activat: 11.03.1826 - 4.10.1828
 2. Pr. Joseph Szabo - vicar în perioada 14.10.1828 - 12.10.1830
  S-a născut în anul 1797 în Pakas, comitatul Szalad (Ungaria).
 3. Pr. Martin Serwinski - vicar în perioada 12.10.1830 - 1832
  S-a născut în anul 1804 în Pekelnik, comitatul Arva (Ungaria).
 4. Pr. Wendelin Moniak - vicar între anii 1832 - 1834. De la această dată reşedinţa vicarilor a fost stabilită la Măneuţi.
  S-a născut în 1803 în localitatea Feldö (Zubritza), comitatul Arva (Ungaria).
 5. Pr. Anton Tornay - A devenit vicar parohial cu sediul la Măneuţi după transferul pr Moniak.
  S-a născut în 1812 în localitatea Iglö (Ungaria). A fost sfinţit preot în 1836. A murit la 6 august 1876 ca paroh la Hadikfalva (Dorneşti).
 6. Pr. Alois Rainhardt - a fost numit vicar la 29.11.1843. În 1846 a fost transferat la Cernăuţi.
  S-a născut în anul 1817 şi sfinţit preot în anul 1842. Începând cu data de 26 noiembrie 1846 a fost transferat ca vicar la Cernăuţi. A murit în data de 21 februarie 1899 ca paroh la Sokal (Galiţia, azi Ucraina).
 7. Pr. Johann Romankiewicz - vicar în perioada 21.11.1847 - 20.10.1850 când a fost transferat la Sniatyn (Galiţia)
  S-a născut în 1812 la Althütte (Huta Veche) şi sfinţit preot în anul 1846. După perioada de vicariat la Rădăuţi a fost transferat la Sniatyn (Galiţia, azi Ucraina). A murit la data de 9 octombrie 1866 în comuna sa natală, Althütte (Huta Veche) fiind capelan local emerit.
 8. Pr. Mihael Padlewski - sfârşitul anului 1850 – 27 octombrie 1851.
  S-a născut în anul 1820. A fost sfinţit în anul 1846.
 9. Pr. Miron Ştefan Bodnarescul - vicar în perioada 29.10.1851 - 1855.
  S-a născut în anul 1822 şi a fost sfinţit în 1849. Făcea parte din Ordinul Minoriţilor şi era un român ortodox convertit din comuna Marginea. În ianuarie 1855 a fost transferat la Kolomyja (Galiţia, azi Ucraina). Mai târziu a fost profesor de teologie morală şi drept canonic la Universitatea din Lemberg. A murit la 5 mai 1885.

Paroh pr. Johann Zukiewicz

 1. Pr. Vinzenz Mikiska - 28.03.1855 - 10.01.1856
  S-a născut în anul 1796 şi a fost sfinţit în 1826. Din ianuarie 1856 este transferat la Luisenthal (la 10 km de Pojorâta) pe post de capelan local.
 2. Pr. Edward Niestenberger - parohul de mai târziu. A venit la Rădăuţi la 30.01.1856. În cursul aceluiaşi an a fost numit capelan administrativ la Solca.
 3. Pr. Nikolaus Martini - vicar în perioada 24.11.1856 - 28.02.1859.
  S-a născut în anul 1833 şi a fost sfinţit în 1856. Din februarie 1859 a fost transferat la Kozlow în Galiţia (azi Ucraina).
 4. Pr. Blasius Zawislak - vicar în perioada 1.03.1859 - 14.03.1864.
  S-a născut în anul 1824 şi a fost sfințit în anul 1859. Parohul pr. Zukiewicz îl descrie ca fiind apropiat de popor, totuşi deprimat şi mereu surescitat. Avea obiceiul să predice cu ochii închişi şi nu îndreptat cu faţa spre popor ci într-o parte spre statuia Sf. Nicolae. Datorită unor ticuri verbale era greu înţeles de interlocutori. Astfel, preşedintele Bucovinei, Wenzel cavaler de Martina, aflat într-o vizită la Rădăuţi, ascultând cum predică pr. Zawislak, l-a întrebat pe prefectul de district Pitey în ce limbă vorbeşte, iar prefectul i-a răspuns că în limba germană cum nu a mai auzit-o în viaţa sa. În martie 1864 a fost transferat la Horodenka (Galiţia, azi Ucraina). A murit la 22 mai 1883, fiind capelan local în localitatea Zastavna (Galiţia, azi Ucraina).
 5. Pr. Adalbert Grochowski - vicar în perioada: 14 martie 1864 – 11 noiembrie 1864.
  S-a născut în anul 1826 şi a fost sfinţit în anul 1861. Întrucât a fost capul revoltei polonezilor din Kolomyia (Galiţia) şi a fost transferat disciplinar la Rădăuţi, unde a fost pus sub supravegherea comandantului militar, generalul von Boxberg. La 11 noiembrie al aceluiași, a fost transferat ca vicar la Storojineţ.

  A urmat o perioadă de 3 ani în care parohia a rămas fără vicar în ciuda numeroaselor intervenţii făcute de paroh.

 6. Pr. Josef Scharnagel - vicar în perioada: noiembrie 1867 – august 1868.
  S-a născut în anul 1827 şi a fost sfinţit în anul 1853. Era vicar parohial la Siret când a fost transferat ca vicar la Rădăuţi. În vara anului 1868, a fost numit profesor de religie la Suceava, unde a şi murit la 10 martie 1891.
 7. Pr. Leo Huminski - cavaler de Gozdan. A fost vicar în perioada: 1868 – ianuarie 1869.
  S-a născut în anul 1834 şi a fost sfinţit în anul 1857. Era vicar parohial în Kamionka-Strumilowa (Galiţia, azi Ucraina) când a fost transferat ca vicar la Rădăuţi. După un an a fost transferat la Gura Humorului. A decedat la 20 mai 1889.
 8. Pr. Cazimir Ritter - cavaler de Michalowski. A fost vicar în perioada: octombrie 1869 – 24 mai 1878.
  S-a născut în anul 1853 şi a fost sfinţit în anul 1859. Era vicar la Buszcze (Galiţia, azi Ucraina) când fost transferat ca vicar la Rădăuţi. La 24 mai 1878 a fost numit administrator parohial la Rădăuţi până în data de 14 decembrie 1879.

Paroh pr. Edward Niestenberger

 1. Pr. Josef Mykietiuk - vicar în perioada: 6 martie 1879 – 18 august 1883.
  Este parohul de mai târziu. A fost transferat de la Suceava la 6.03.1879. A fost o perioadă şi profesor suplinitor la gimnaziul din Rădăuţi.
 2. Pr. Theofil Gdowski - vicar în perioada: 18 august 1883 – 23 ianuarie 1884.
  Ulterior a fost transferat la Gura Humorului.
 3. Pr. Leopold Niedzielski - vicar în perioada: 23 ianuarie 1884 – 22 septembrie 1884.
  S-a născut în anul 1856 şi a fost sfinţit în anul 1882. Era vicar la Gura Humorului când a fost transferat ca vicar la Rădăuţi. În acelaşi an a fost transferat la Buczacz în Galiţia (azi Ucraina).
 4. Pr. Josef Pelc - vicar în perioada 18.08.1884 - 4.10.1884.
  S-a născut în anul 1858 şi sfinţit în data de 27 iulie 1884. În acelaşi an a fost transferat la Brody în Galiţia (azi Ucraina).
 5. Pr. Martin Cichocki - vicar în perioada 4.10.1884 - 8.08.1885.
  S-a născut în anul 1858 şi a fost sfinţit în data de 27 iulie 1884. Era vicar la Brody (Galiţia, azi Ucraina) când a fost transferat ca vicar la Rădăuţi. A fost transferat apoi la Gura Humorului.
 6. Pr. Josef Wolf - vicar în perioada 8.08.1885 - 2.04.1890.
  S-a născut în anul 1859 şi sfinţit în data de 26 iulie 1885. A fost transferat apoi la Cernăuţi, ca vicar (1890-1892). Mai târziu devine paroh la Suceava şi profesor de religie la Liceul din Suceava (1892-1925). A decedat și a fost înmormântat la Suceava.
 7. Pr. Alexander Opolski -vicar în perioada: 16 mai 1890 – august 1890.
  S-a născut în anul 1861 şi sfinţit în data de 24 iulie 1887. În august, acelaşi an, a fost numit catehet la Cernăuţi.
 8. Pr. Hieronymus Hordynski - vicar în perioada 14.08.1890 - 26.10.1894.
  S-a născut în anul 1864 şi a fost sfinţit în data de 20 iulie 1890. A fost transferat în 1894 ca vicar la Zastavna (Galiţia, azi Ucraina). Cât a activat la Rădăuţi a avut o perioadă lungă în care a fost în concediu de boală (1891 – 1893). După Rădăuți a fost numit vicar la Gura Humorului. A murit în data de 18 decembrie 1901.
 9. Pr. Stephan Romanski - 9. vicar în perioada: 22 aprilie 1891 – 11 noiembrie 1895.
  S-a născut în anul 1862 şi a fost sfinţit preot în data de 25 iulie 1886. A fost transferat de la Câmpulung unde era vicar, la Rădăuţi tot ca vicar, în locul vicarului pr. Hordynski aflat în concediu prelungit de boală. În noiembrie 1895 a fost transferat la Toporow (Galiţia, azi Ucraina).
 10. Pr. Johann Zukowski - vicar în perioada 6.08.1895 - 24.11.1895.
  S-a născut în anul 1870 şi a fost sfinţit în anul 1893. A fost numit prefect al Seminarului Teologic din Lemberg în data de 24 noiembrie 1895. În ultimii ani din viaţă a fost şi profesor la Universitatea din Lemberg. A decedat la 23 iunie 1911 la Lemberg.
 11. Pr. Karl Morosiewicz - vicar în perioada: 24 noiembrie 1895 – 29 iunie 1904.
  Este parohul de mai târziu. A fost transferat ca vicar de la Gura Humorului la Rădăuţi. La 29 iunie 1904 a fost numit vicar la Hadikfalva (Dorneşti), cu reşedinţa la Rădăuţi, iar în decembrie 1904 a fost numit paroh de Gura Humorului. După moartea parohului din Rădăuţi, a fost numit administrator al parohiei.

Paroh mons. Clemens Swoboda

 1. Pr. Johann Paul Wiecki, cavaler de Leliwa -vicar în perioada: noiembrie 1902 – 15 noiembrie 1905.
  S-a născut în anul 1878 şi a fost sfinţit în anul 1901. A fost transferat de la Suceava ca vicar la Rădăuţi în 1902. După noiembrie 1905 a fost catihet la Şcoala primară de 6 clase (băieţi) din strada Bisericii (actuala Ştefan cel Mare) până în data de 20 august 1913 când a fost transferat în Kolomya (Galiţia, azi Ucraina).
 2. Pr. Karl Schuttler - vicar în perioada: 15 noiembrie 1905 – 22 iunie 1907.
  Este parohul de mai târziu.
 3. Pr. Stanislaus Woloszczak - vicar în perioada: 22 iunie 1907 – 20 iulie 1908.
  S-a născut în anul 1881 şi sfinţit preot în data de 6 decembrie 1903. Era vicar la Cernăuţi când a fost transferat ca vicar la Rădăuţi. În anul 1908 a fost transferat vicar la Hadikfalva (Dorneşti).
 4. Pr. Leo Ritter von Borowski - 4. vicar în perioada: 20 iulie 1908 - 20 septembrie 1909.
  S-a născut în anul 1879 şi a fost sfinţit în data de 2 iulie 1905. Era vicar la Suceava când a fost transferat la Rădăuţi. De la Rădăuţi a fost transferat la Horodenka (Galiţia, azi Ucraina).
 5. Pr. Emil Welisch - vicar în perioada: 4 august 1909 – 8 noiembrie 1911.
  S-a născut în anul 1884 în satul Bori de lângă Gura Humorului. Este nepotul colonistului Sebastian Wellisch cofondatorul satului Bori. După şcoala primară armeano-catolică făcută la Gura Humorului a urmat studiile teologice ale Facultăţii Teologice din Lemberg. A fost sfinţit în anul 1909. Primiţia şi-a celebrat-o în biserica Sfânta Treime din Gura Humorului. După perioada de vicariat de la Rădăuţi, în noiembrie 1911 a fost transferat la Cernăuţi tot ca vicar. În perioada Primului Război Mondial a fost numit administrator parohial la Cernăuţi. După unirea Bucovinei cu regatul României, pr. Emil Welisch este numit ca reprezentant al clerului din Bucovina în Comitetul Executiv al Consiliului German din Bucovina (Deutscher Volksrad). Acest consiliu avea ca scop păstrarea identităţii germanilor din Bucovina. În perioada interbelică a fost profesor de religie la Şcoala de băieţi (Knabenschule) din Cernăuţi. Pe lângă activitatea didactică, în anul 1919 el a mai deschis şi administrat orfelinatul Josefinum unde erau internaţi şi educaţi copiii rămaşi orfani după Primul Război Mondial. Pr. Emil Welisch se ocupa cu strângerea de fonduri necesare funcţionării orfelinatului. Până la strămutarea germanilor din anul 1940 pr. Emil Welisch a mai fost administrator parohial în Hliboca (Adâncata). După strămutarea germanilor din anul 1940, a fost numit paroh la Klodzko (Polonia) până la în 1954 când a murit răpus de mai multe boli.
 6. Pr. Ladislaus Zak - vicar în perioada: 8 noiembrie 1911 – 10 august 1912
  S-a născut în anul 1884 şi a fost sfinţit în anul 1909. Era vicar la Trembowla (Galiţia, azi Ucraina) când a fost transferat la Radauti. De aici a fost transferat la Sadagura (azi în Ucraina).
 7. Pr. Joseph Krukurka - vicar în perioada 10.08.1912 - 1.10.1915
  S-a născut în anul 1886 şi a fost sfinţit în data de 30 iulie 1912.
 8. Pr. Franz Gaschler - vicar în perioada octombrie 1915 - iunie 1921.

Paroh pr. Josef Mykietiuk

 1. Pr. Franz Gaschler - vicar în perioada mai 1922 - mai 1923.
  După moartea parohului Myketiuk a devenit administrator al parohiei până la data de 3 noiembrie 1924. Între 1929-1937 a fost paroh la Vatra Dornei, iar din anul 1937 şi până la repatrierea sa în Germania a fost paroh la Solca.

Paroh pr. Karl Morosiewicz

 1. Pr. August Zoladkowski - vicar în perioada noiembrie 1924 - iunie 1926.
  S-a născut în anul 1900 şi a fost sfinţit pe 13 iulie 1924. A fost apoi transferat ca paroh la Siret.
 2. Pr. Wilhelm Schumacher - vicar în perioada noiembrie 1924 - septembrie 1927.
  A fost sfinţit în anul 1920.
 3. Pr. Otto Schmegner - vicar în perioada: septembrie 1927 – 29 septembrie 1929.
  S-a născut 16 iulie 1894 la Câmpulung Moldovenesc. Este sfinţit în anul 1924. După moartea parohului pr. Morosiewicz a fost numit administrator al parohiei până în luna iulie 1931. După această dată a fost pentru scurt timp administrator la Fürstenthal (Voievodeasa), apoi este mutat ca administrator la Stulpicani (1932 – 1934). Din 1934 devine paroh la Suceava unde rămâne până la pensionare (1967). Emigrează apoi în Germania unde moare la 29 octombrie 1978 la Gössenheim. A fost înmormântat la Suceava.

Paroh pr. Karl Schuttler

 1. Pr. Adolf Botkowski - vicar în perioada 1931 - 1933.
  S-a născut la 3 aprilie 1913 în localitatea Józseffalva (Vornicenii Mari). A fost sfinţit la 19 iulie 1931 la Viena. Din aprilie 1933 și până la mijlocul anului 1934 a fost vicar la Câmpulung Moldovenesc, apoi vicar la Cernăuți (1934-1935). În perioada 1935-1937 a fost paroh la Solca, iar din anul 1937 a fost paroh la Vatra Dornei. În decembrie 1940 s-a repatriat în Germania. Ultimii ani din viaţă a trăit la Viena. A decedat la 3 martie 1983 ca paroh de Wien-Ottakring. A fost înmormântat la Dortmund (Germania).
 2. Pr. Wilhelm Oyen - vicar în perioada aprilie - noiembrie 1933.
  S-a născut în anul 1890 şi a fost sfinţit în anul 1917.
 3. Pr. Konrad Obst - vicar în perioada noiembrie 1933 - octombrie 1934.
  S-a născut la data de 15 decembrie 1903 la Ostrowo. A fost sfinţit la 6 iunie 1933 la Paderborn (Germania) pentru dieceza de Iaşi. După perioada de vicariat de la Rădăuţi a fost transferat la Câmpulung Moldovenesc. În anul 1940 când s-a repatriat în Germania era vicar la Arbore. A decedat la 15 octombrie 1973 la Oberellenbach (Germania).
 4. Pr. Ernst Haik - vicar în perioada octombrie 1934 - august 1939.
  S-a născut la Iacobeni în data de 7 iulie 1908. A absolvit Institutul Teologic Romano-Catolic Sf. Iosif din Iași, după care a fost bursier la Facultatea de Teologie din Trier. A fost sfinţit în data de 17 martie 1934 la Trier. După perioada de vicariat de la Rădăuţi, începând de la 1 august 1939 şi până la sfârşitul anului 1940 a fost paroh la Vama (parohie nou înființată). A fost repatriat în Germania în anul 1940. În anul 1955 Sfântul Scaun îi încredinţează conducerea Misiunii Catolice Române în Germania. Printre altele a trimis 35 de autoturisme „Volkswagen” în România ca ajutor pentru parohiile sărace. În anul 1967 primeşte din partea Sfântului Scaun titlul de monsenior. A decedat în data de 11 martie 1980 la Oberstaufen (Germania).
 5. Pr. Norbert Gaschler - vicar în perioada august 1939 - 5 decembrie 1940.
  S-a născut la 6 august 1915 la Frătăuții Vechi, în colonia germană înființată în acest sat în 1787. Şcoala primară o face în satul natal, după care urmează două clase la Gimnaziul real din Rădăuți. În anul 1930 este admis la Seminarul Teologic din Iaşi și în anul 1939 pe 24 iunie este sfințit preot la Iași. După repatriere în Germania, din 18 decembrie 1941 şi până la 1 aprilie 1942, a lucrat în diferite parohii din Oberschesien (Polonia de azi). La 1 aprilie 1946 a fost numit vicar parohial la Miesbrunn (Germania). La 16 august 1950 a fost „expositus” în Sussenbach, Austria. Începând cu 1 mai 1958 a fost încardinat în Dieceza de Regensburg, Germania, şi cu aceeaşi dată a fost numit paroh în Rieden. În 1969 se pensionează şi a fost eliberat din funcţii de răspundere; a activat ajutând în diferite parohii din Regensburg. A locuit mai întâi în Casa de pensionari Inima lui Isus și apoi în Casa de bătrâni (seniori) Sf Emmerau, ambele din Regensburg. În anul 2006 la 2 noiembrie a încetat din viață în localitatea Regensburg. A publicat studii istorice ale unor parohii bucovinene. Aş enumera doar câteva din aceste studii: Das Röm. Kath. Bistum Sereth (Episcopia Romano-Catolică Siret), Zwei Jubiläen der röm.-kath. Kirche in der Bukowina (Două secole de existenţă a Bisericii Romano-Catolice în Bucovina), Die Umsiedlung der Buchenlanddeutschen im Spätherbst 1940 und ihre Folgen für die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha (Strămutarea germanilor bucovineni în toamna târzie a anului 1940 şi urmările ei pentru catolici şi preoţii lor din Basarabia, Bucovina şi Dobrogea) sau Chronik der römisch-katholischen Pfarrei Sereth (Cronica Parohiei Romano-Catolice din Siret).
 6. Pr. Karl Nikolajczuk - vicar în perioada 1.10.1939 - 15.06.1940.
  S-a născut pe 26 ianuarie 1917 în Bockfließ lângă Viena şi a fost sfinţit pe 29 septembrie 1939 la Iaşi. A activat la Rădăuţi ca al doilea vicar. Începând cu 15 iunie 1940 este numit vicar la Câmpulung Moldovenesc. Este repatriat în Germania în decembrie 1940. Moare la 14 februarie 2006 ca preot emerit la Wetzelsberg (Bavaria - Germania).
 7. Pr. Wilhelm Stadniczuk - vicar în perioada: 1 iulie 1940 – 5 decembrie 1940.
  S-a născut în data de 15 septembrie 1916 la Rădăuţi. Studiile teologice le-a urmat la Iaşi. A fost sfinţit în data de 24 iunie 1939 la Iaşi. A fost repartizat ca vicar şi profesor de religie la Cernăuţi. După ocuparea Cernăuţiului de către ruşi s-a refugiat şi a fost transferat la Rădăuţi ca vicar până la repatrierea sa din decembrie 1940. În Germania a fost arestat de Gestapo în martie 1941 şi a fost închis în lagărul de la Dachau pentru patru ani şi jumătate. În mai 1945 a fost eliberat. A decedat la data de 7 noiembrie 1985 şi a fost înmormântat în Gebensbach, arhidieceza München (Germania).

Paroh pr. Josef Krassler

 1. Pr. Ioan Sociu - vicar în perioada 15.12.1959 - 15.02.1960.
  S-a născut la 18 iunie 1933 la Luizi-Călugăra, judeţul Bacău. Şcoala primară a făcut-o la Luizi-Călugăra, după care a urmat cursurile Liceului Seminarial din cadrul Seminarului Franciscan din Hălăuceşti. Institutul Teologic din Alba Iulia l-a absolvit în anul 1957. A fost sfinţit preot la 18 octombrie 1959 la Alba Iulia de către episcopul Marton Aron. După Rădăuţi a fost vicar la Prăjeşti (15 februarie 1960 - 30 noiembrie 1962), vicar detaşat la Fundu Răcăciuni (1 decembrie 1962 - 28 februarie 1963), Răchiteni (1 martie 1963 - 15 aprilie 1963), vicar la Bacău (16 aprilie 1963 - 15 mai 1964), Iaşi (16 mai 1964 - 30 noiembrie 1966). A fost paroh la Nicolae Bălcescu (1 decembrie 1966 - 31 ianuarie 2007). A decedat la 31 ianuarie 2007 la Bacău Parohia Sfânta Cruce şi a fost înmormântat la Nicolae Bălcescu, unde a activat 40 de ani.
 2. Pr. Ioan Farţade - vicar în perioada august 1960 - martie 1964.
  S-a născut la Luizi-Călugăra la 23 august 1930. A intrat în Seminarul din Hălăuceşti, unde a urmat cursurile seminariale şi liceul teoretic din Bacău. Studiile teologice le-a făcut la Alba-Iulia şi Iaşi. A urmat şi doi ani de ma-tematică-fizică. A făcut noviciatul în secret, profesiunea simplă la 4 octombrie 1954, iar cea solemnă la 4 septembrie 1958 şi a fost hirotonit preot la 5 octombrie 1958 la Alba-Iulia. A funcţionat ca vicar parohial la Brăjeşti (15 decembrie 1958 - 1 iunie 1959), Brăila (1 iunie 1959- 1 ianuarie 1960) şi Rădăuţi. Ca paroh a fost doar la Botoşani (1 octombrie 1964 - 4 iulie 1986). A murit la Botoşani şi a fost înmormântat în cimitirul din satul natal.
 3. Pr. Ioan Simon - vicar în perioada: 1 octombrie 1964 – 1 iulie 1967.
  S-a născut la 21 martie 1938, la Sagna. Cursurile primare şi clasa a V-a le-a făcut în satul natal, iar clasele VI-IX le-a urmat la Roman. După clasa a IV-a, timp de cinci ani, a întrerupt studiile. În anii 1955-1957 a fost dascăl la Roman, el făcând cursuri de pian cu pr. Rujanschi. În vara anului 1957, la absolvirea clasei a IX-a, a dat examen de admitere la Seminarul din Iaşi, unde a urmat cursurile teologice până în 1964. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1964 la Alba-Iulia, de către episcopul Márton Áron. La 1 octombrie 1964, a fost numit vicar la Rădăuţi, iar la 1 iulie 1967, vicar de Barticeşti. De la 1 ianuarie 1969 a fost paroh de Gaidar - Coman. În perioada cât a activat la Coman, a fost numit în Comisia Liturgică a Diecezei de Iaşi. La 1 aprilie 1981 a fost numit paroh de Tămăşeni, unde a activat până în decembrie 1987, când a plecat în Germania. La 1 februarie 1988 a fost numit în funcţia de pastor principal cu drepturi de vicarius paroecialis. Zece ani mai târziu a fost încardinat în Dieceza de München şi Freising, funcţionând ca paroh la Waldkraiburg. La 1 ianuarie 2006 s-a pensionat la limită de vârstă, dar a continuat să lucreze ca paroh. La 23 iulie 2010, a trecut la cele veşnice, într-un spital din Pfarrkirchen (Germania). A fost înmormântat la Sagna.
 4. PS Petru Gherghel - vicar în perioada 2.07.1967 - 1.11.1970.
  Născut la Gherăeşti, la 28 iunie 1940, este sfinţit preot la Alba Iulia la 29 iunie 1965. A fost vicar în parohia Barticești (1965 - 1967). După Rădăuţi, începând de la 1 noiembrie 1970 a fost numit profesor de teologie morală la Seminarul Catolic "Sf. Iosif" din Iași, iar în martie 1975 a fost numit rector al Seminarului. Pe 21 februarie 1978, papa Paul al VI-lea l-a numit printr-un decret al Sfintei Congregaţii a Episcopilor ordinarius ad nutum Sanctae Sedis cum munere administratoris apostolicis al Episcopiei de Iaşi. Papa Ioan Paul al II-lea l-a ales şi l-a numit episcop de Iaşi la data de 14 martie 1990 şi este instalat oficial la 1 mai 1990. A condus dieceza până la data de 6 august 2019. În prezent este episcop emerit de Iași.
 5. Pr. Silvestru Benchea OFMConv.- vicar în perioada 1 aprilie 1972 - 1 decembrie 1972.
  S-a născut la 22 martie 1926 la Fundu Răcăciuni, judeţul Bacău. Şcoala generală a urmat-o la Fundu Răcăciuni, iar liceul la Seminarul Franciscan din Hălăuceşti. A terminat Institutul Teologic din Alba Iulia în anul 1957 şi a fost hirotonit preot la 5 octombrie 1958 de către episcopul Márton Áron. A activat ca vicar la Craiova (8 decembrie 1958 - 31 mai 1962), Valea Seacă (1 iunie 1962 - 28 iunie 1962), Luizi-Călugăra (29 iunie 1962 - 3 mai 1964), Sârbi (4 mai 1964 - 8 decembrie 1968), Pustiana (9 decembrie 1968 - 7 octombrie 1969). A fost paroh la Adjudeni (7 octombrie 1969 - 1 aprilie 1972), paroh la Pustiana (1 decembrie 1972 - 1 septembrie 1990), Prăjeşti (1 septembrie 1990 - 8 mai 1998). A decedat la 8 mai 1998 la Prăjeşti unde a fost înmormântat.

Paroh pr. Iosif Doboş - în perioada 1974 - 1979

 1. Pr. Francisc Cojocea OFMConv. - pensionar - a activat în perioada 1974 - 1975.
  S-a născut pe 2 mai 1907 la Fărcăşeni. În anul 1920 a intrat în Seminarul franciscan din Hălăuceşti. Studiile superioare le-a absolvit la Assisi şi Cracovia şi a fost hirotonit preot la Osimo (Italia) pe 21 mai 1932. Întors în ţară a fost numit vicar la Săbăoani (1932-1935), apoi paroh la Buruieneşti (1935-1938), paroh la Hălăuceşti (1938-1939), paroh din nou la Buruieneşti (1939-1942), paroh la Huşi (1942-1952), paroh la Berzunţi (1952-1953), paroh la Fărcăşeni (1953-1957), paroh la Adjudeni (1957-1969). În anul 1969 s-a pensionat şi s-a stabilit în casa din Huşi, unde a murit în anul 1985. A fost înmormântat în cavoul propriu din cimitirul din Huşi.
 2. Pr. Gheorghe Vameşiu OFMConv. - pensionar - a activat între anii 1975 – 1978.
  S-a născut la Moardaş, judeţul Sibiu, la 6 iulie 1912. Era greco-catolic şi liceul teoretic 1-a făcut la Blaj în perioada 1922-1929. A intrat în Seminarul franciscan în anul 1934. Profesiunea simplă a făcut-o la 4 octombrie 1935 la Săbăoani, iar cea solemnă, la 4 octombrie 1938. Studiile filozofice şi teologice le-a făcut la Luizi-Călugăra. A fost hirotonit preot în ritul oriental la 8 noiembrie 1938, la Blaj. Între 1 ianuarie 1939 şi 30 octombrie 1948 a fost administrator parohial la Gruilung, judeţul Bihor. După interzicerea cultului greco-catolic a fost funcţionar administrativ la I.L.L. Câmpina (1949-1951). A fost arestat în lotul cu Nunţiatura din Bucureşti şi condamnat pe viaţă. A executat 15 ani până la eliberarea prin graţierea din 1964. De la 1 octombrie 1968 a fost îngrijitor la Parohia Mărgineni-Bacău. De la 1 mai 1970 la 1 aprilie 1974 a fost funcţionar administrativ la Parohia Iaşi. La 1 aprilie 1974 s-a pensionat şi a rămas un timp în Parohia Iaşi. A venit apoi la Rădăuţi, dar când a paralizat parţial a revenit la Iaşi, fiind îngrijit la Institutul Teologic. A murit la 15 februarie 1992 şi a fost înmormântat în cimitirul Eternitatea din Iaşi.

Paroh pr. Petru Budău

 1. Pr. Iacob Ferenţ - pensionar - vicar în perioada 1979 - 1980.
  S-a născut la 2 decembrie 1916 la Dărmăneşti, judeţul Bacău. A intrat în Seminarul din Iaşi, unde a urmat cursurile seminariale şi superioare. Din cauza vârstei nu a fost hirotonit preot cu colegii săi la 24 iunie 1939, ci la 13 august 1939. A activat ca vicar parohial la Cleja (1 septembrie 1939 - 1 septembrie 1940), Văleni (1 septembrie 1940 - 14 octombrie 1940), Vorniceni (14 octombrie 1940 - 1 iunie 1941) şi Grozeşti-Oituz (1 iunie 1941 - 10 decembrie 1942). A fost apoi secretar episcopal Iaşi (10 decembrie 1942 - 30 mai 1944), apoi iar vicar la Dărmăneşti (30 mai 1944 - 20 noiembrie 1945), secretar episcopal Iaşi (20 noiembrie 1945 - 12 decembrie 1949), vicar la Focşani (12 decembrie 1949- 14 iunie 1950) şi Butea (14 iunie 1950- 1 iunie 1951). A fost numit paroh la Butea (1 iunie 1951 - 1 decembrie 1956), Iugani (1 decembrie 1956 - 15 iunie 1962) şi Hălăuceşti (15 iunie 1962 -11 februarie 1979). Pensionându-se s-a retras mai întâi la Rădăuţi, iar de la 15 septembrie 1979 s-a retras la Pildeşti unde a murit la 3 mai 1988.

Paroh pr. Anton Budău

 1. Pr. Mareş Iosif - vicar în perioada 1982 - 1983.
  S-a născut la 2 ianuarie 1950 la Faraoani, judeţul Bacău. A fost sfinţit preot la 24 iunie 1975 la Iaşi de către episcopul Petru Pleşca. A activat ca vicar şi paroh în Dieceza de Iaşi în perioada 1975-1983 (ultimii doi ani a fost la Rădăuţi). În perioada 1984 - 9 mai 1988 a fost transferat în Dieceza de Timişoara, unde a fost vicar şi paroh. Din anul 1988 este preot colaborator în Dieceza de Szeged-Csanád din Ungaria (10 mai 1988 - 10 ianuarie 1989), apoi în perioada 13 ianuarie 1989 - 31 iulie 1989 a fost capelan la Tulln an der Donau în Dieceza St. Pölten (Austria). Este numit paroh la Lichtenau im Waldviertel (1 august 1989 - 31 august 1995), iar din septembrie 1995 este consilier onorific episcopal şi paroh la biserica sanctuar din Vestenthal, Dieceza St. Pölten (Austria).

Paroh pr. dr. Eduard Ferenţ

 1. Pr. Isidor Iacovici - vicar în perioada 1.08.1984 - 31.08.1985.
  S-a născut la data de 9 aprilie 1958 la Mărgineni. Şcoala generală o face la Mărgineni, iar studiile liceale la Liceul Seminarial din Iaşi. Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iaşi îl absolvă în anul 1984. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1984 la Iaşi de către episcopul Balint Lajos. A făcut studii postuniversitare la Facultatea Pontificală Teresianum din Roma, obţinând licenţa în teologie spirituală. A activat ca vicar la Piatra Neamţ (31 august 1985 - 8 septembrie 1987), Prăjeşti (8 septembrie 1987 - 21 noiembrie 1989). A fost paroh la Vizantea (21 noiembrie 1989 - 1 octombrie 1991), Paşcani (1 octombrie 1991 - 27 iunie 1999), Iaşi în Parohia Sfânta Tereza (27 iunie 1999 - 27 iunie 2004). Din 1 iunie 2004 a fost numit paroh pentru emigranţii români din Roma.
 2. Pr. Alois Hîrja - vicar în perioada 1.10.1985 - 31.07.1986.
  S-a născut la 12 iulie 1959 la Hălăuceşti - Iaşi. Şcoala generală o face la Hălăuceşti, iar studiile liceale le-a început la Liceul C. Negruzzi din Iaşi şi le-a finalizat la Şcoala de Cantori din Iaşi în anul 1976. Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iaşi îl absolvă în anul 1984. A făcut studii postuniversitare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza şi Universitatea Pontificală Saleziană din Roma. Are doctoratul în ştiinţele educaţiei, pastoraţia tinerilor, didactica religiei şi cateheză. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1984 la Iaşi de către episcopul Balint Lajos. A activat ca vicar la Focşani (1 august 1984 - 31 iulie 1985), Adjudeni (1 august 1986 - 1 august 1988), Mărgineni (1 august 1988 - 14 martie 1991). A fost paroh la Ploscuţeni (15 martie 1991 - 6 octombrie 1993), apoi din nou vicar la Cleja (7 octombrie 1993 - 1 octombrie 1994), paroh la Bălţaţi (2 octombrie 1994 - 31 iulie 2003), doctorand la Roma (1 august 2003 - 31 decembrie 2006), preot colaborator la Iaşi Sfântul Anton de Padova (1 ianuarie 2007 - 1 septembrie 2007). Din septembrie 2007 este administrator parohial la Valea Lupului.
 3. Pr. Ştefan Babiaş - vicar în perioada 1.08.1986 - 31.07.1988.
  S-a născut la 29 aprilie 1960 la Vicşani (lângă Siret), judeţul Suceava. După clasele primare făcute la Vicşani, a absolvit şcoala generală la Rădăuţi, după care a urmat la Iaşi Şcoala de Cantori. Institutul Teologic din Iaşi l-a absolvit în anul 1986. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1986 de către episcopul Ioan Robu. A activat ca vicar la Rădăuţi şi Iugani (1 august 1988 – 31 iulie 1989). A fost numit paroh la Soloneţu Nou (1 august 1989 - 31 august 1996), Gura Humorului (1 septembrie 1996 - 31 august 2006) şi Suceava (1 septembrie 2006 - 21 martie 2010). La 15 martie 2005 a fost numit decan de Bucovina şi membru al Consiliului Prezbiteral. A decedat la 21 martie 2010 în urma unui infarct. A fost înmormântat la Siret.
 4. Pr. Eugen Lucaci - vicar în perioada 1.08.1988 - 10.02.1992.
  S-a născut la 22 august 1960 la Butea, judeţul Iaşi. Şcoala generală o face la Butea, iar liceul la Târgu Frumos. A absolvit Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iaşi în anul 1986 şi a fost sfinţit preot la 29 iunie 1986 la Iaşi de către episcopul Ioan Robu. A activat ca vicar la Focşani (1 august 1986 - 31 iulie 1988), iar după Rădăuţi a fost numit paroh la Siret (11 februarie 1992 - 31 august 1993), Dărmăneşti (1 august 1993 - 31 august 2007) şi Oituz din 1 septembrie 2007.

Paroh pr. Iosif Doboş - în perioada 1990 - 2006

 1. Pr. Pavel Cojocaru - pensionar - perioada 1.08.1992 - 1996.
  S-a născut la 31 decembrie 1930 la Doljeşti, judeţul Neamţ. Şcoala generală a urmat-o la Doljeşti. Gimnaziul l-a urmat la Hălăuceşti şi apoi la Bucureşti Şcoala de Cantori (în anul 1950). A urmat Institutul Teologic din Iaşi absolvindu-l în anul 1958. A fost sfinţit preot la 1 iunie 1958 în catedrala din Alba-Iulia de către episcopul Márton Áron. A activat ca vicar la Oneşti (15 octombrie 1958 – 1 noiembrie 1960), Bacău (1 noiembrie 1960 – 1 aprilie 1963). A fost numit paroh la Răchiteni (1 aprilie 1963 – 1 iunie 1976). Într-un accident de tren la 1 ianuarie 1976 i-a fost amputată o treime din gamba piciorului stâng. A fost vicar la Nicolae Bălcescu (1 iunie 1976 – 1 octombrie 1977), Piatra Neamţ (1 octombrie 1977 – 1 iunie 1980). După pensionare a activat la Oţeleni (1 iunie 1980 – 1noiembrie 1982), vicar la Răducăneni (1 noiembrie 1982 – 1 mai 1983), Cireşoaia şi Gherăeşti (1 mai 1983 – 1 septembrie 1985), vicar şi consilier episcopal la Iaşi (1 septembrie 1985 – 1 august 1992). După Rădăuţi s-a stabilit la Botoşani unde a şi decedat (21 iulie 2007).
 2. Pr. Petre Chelaru - vicar în perioada 1.08.1996 - 31.07.1999.
  S-a născut la 31 martie 1969 la Pildeşti, judeţul Neamţ. A absolvit învăţământul primar şi gimnazial la Şcoala Generală din Pildeşti, treapta întâi de liceu la Roman, după care a urmat treapta a doua la Şcoala de Cantori din Iaşi. Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iaşi l-a absolvit în anul 1996. A făcut trei ani de studii la Seminarul Diecezan din Malaga, Spania. A urmat studii postuniversitare la Facultatea de Teologie (SJ) din Granada, Spania, unde a obţinut licenţa în teologie cu specializarea în teologie pastorală. A fost sfinţit preot la 24 iunie 1996 la Iaşi de către episcopul Petru Gherghel. După perioada de vicariat la Rădăuţi a fost numit paroh la Schineni (1 august 1999 - 11 august 2001), vicar şi capelan pentru românii din Spania la Parohia San Manuel din Mijas-Costa, Spania (11 septembrie 2001 - 31 iulie 2006), vicar la Tomeşti (august 2006), iar din septembrie 2006 este profesor la clasele de liceu cu profil teologic din cadrul Şcolii Normale Vasile Lupu din Iaşi.
 3. Pr. Cristian Diac senior - vicar în perioada 1.08.1999 - 31.07.2000.
  A emigrat în Germania.
 4. Pr. Robert Măţău - vicar în perioada martie 2001 - 31.07.2001.
  S-a născut la 1 octombrie 1968 la Oneşti - Bacău. Şcoala generală o face la Oneşti, iar studiile liceale la Liceul Grigore Moisil din Oneşti. A urmat apoi studiile teologice la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca. Au urmat apoi o serie de studii postuniversitare în Austria, şi în Marea Britanie. A fost sfinţit preot la 1 septembrie 1991 la Satu Mare. A activat ca vicar la Focşani (aprilie 1997 - ianuarie 1998), Adjudeni (februarie 1998 - august 1998). Din august 1998 şi până în mai 1999 a fost student la Language and Catechical Institute din Gaming (Austria), după care este numit vicar la Bacău în Parohia Sfântul Nicolae (iunie 1999 - martie 2001). Este numit paroh la Schineni (12 august 2001 - 12 august 2006), iar începând din 12 august 2006 este capelan şi responsabil cu pastoraţia românilor din Marea Britanie în Parohia Ss. Sebastian şi Pancras din Kingsbury, Londra, Dieceza de Westminster.
 5. Pr. Vasilică Pană - vicar în perioada 1.08.2001 - 31.07.2002.
  S-a născut la 10 august 1974 la Tg Ocna, judeţul Bacău. În septembrie 1992 a intrat la Seminarul din Iaşi. A fost sfinţit preot la 29 iunie 1999 la Iaşi de către episcopul Petru Gherghel. A activat ca vicar la Săbăoani (1 august 1999 - 1 august 2001), Focşani (1 august 2002 - 1 august 2003), iar începând din 1 august 2003 este capelan la Emsdetten, Germania.
 6. Pr. Mihail Farcaş - vicar în perioada 1.08.2002 - 31.07.2005.
  S-a născut la 28 mai 1971 la Săbăoani, judeţul Neamţ. Şcoala generală o face la Săbăoani, iar liceul la Roman. Absolvă Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iaşi în anul 2002. A urmat şi studii universitare la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. A fost sfinţit preot la 29 iunie 2002 la Iaşi de către arhiepiscopul Ioan Robu. A activat ca vicar la Roman în Parohia Inima Neprihănită a Mariei (1 august 2002 - 8 august 2002), Roman în Parohia Sfânta Tereza a Pruncului Isus (1 august 2005 - 31 iulie 2007). A fost numit paroh la Arini (1 septembrie 2007 - 31 august 2009). În perioada 2009 - 2012 s-a aflat în Italia la studii, iar din octombrie 2012 este profesor de catehetică la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif. Din octombrie 2012 şi până la 1 septembrie 2013 a fost preot colaborator la Răducăneni. Începând din septembrie 2013 este paroh la Tg. Frumos şi profesor la Institutul Teologic Sf. Iosif din Iaşi.
 7. Pr. Anton Lucaci - vicar în perioada 1.08.2005 - 31.07.2006.
  S-a născut la 8 iulie 1976 la Sagna. A fost hirotonit la 29 iunie 2002 la Iaşi. Începând din august 2006 este în pastoraţie în Parohia St. Bonifatius din Riedstadt-Goddelau, Dieceza de Augsburg (Germania).
 8. Pr. Cristian Diac - vicar în perioada 1.08.2006 - 31.07.2007.
  S-a născut la 19 februarie 1981 la Valea Seacă. Şcoala generală a urmat-o la Valea Seacă, iar liceul la Seminarul Liceal Sfântul Iosif Bacău. A fost sfinţit preot la 29 iunie 2006 la Iaşi de către episcopul Petru Gherghel. După Rădăuţi a activat ca vicar în Parohia Catedralei Romano–Catolice din Iasi în perioada 1 august 2007 – 31 iulie 2010. Din 1 septembrie 2010 este în pastoraţie în Parohia Sfântul Leopold din Graz (Austria).

Paroh pr. Iosif Răchiteanu

 1. Pr. Emanuel Imbrea - vicar în perioada 1.08.2007 - 31.07.2009. S-a născut la 26 aprilie 1982 la Roman. După şcoala generală urmată în satul Săbăoani, a absolvit Liceul Seminarial din Bacău în anul 2000, iar Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iaşi în anul 2007. A fost sfinţit preot la 24 iunie 2007 la Iaşi de către episcopul Petru Gherghel. A activat ca vicar la Rădăuţi (1 august 2007 - 31 iulie 2009), Roman, în Parohia Fericitul Ieremia Valahul (1 august 2009 - 1 august 2011), capelan pentru spitalele din Roman (1 septembrie 2009 - 1 august 2011), vicar la Parohia Oituz (1 august 2011 - 31 iulie 2013), Sf Nicolae Bacău (1 august 2013 - ).
 2. Pr. Richard Toth - vicar în perioada 15.08.2009 - 20.02.2010.
  S-a născut la 1 ianuarie 1977 la Tg Ocna. A fost sfinţit preot la 24 iunie 2007 la Iaşi. A activat ca vicar în parohia Barticeşti în perioada 1 august 2007 – 14 august 2009. După Rădăuţi a fost numit paroh la Parohia Romano-Catolică Numele Preasfintei Fecioare din Pralea, jud. Bacău.
 3. Pr. Paul Agu - vicar în perioada 1.08.2010 - 16.10.2011.
  După terminarea cursurilor gimnaziale din Roman, în anul 1994 este primit la Seminarul Liceal Sf. Iosif din Bacău pe care îl încheie în anul 1998. În acelaşi an merge la Institutul Teologic Sf. Iosif din Iaşi unde continuă pregătirea pentru sfânta preoţie prin studii şi activitate social-pastorală. Este sfinţit preot în anul 2005 în catedrala din Iaşi de către episcopul Petru Gherghel. În perioada 1 august 2005 - 31 iulie 2007 a activat ca vicar parohial în parohia Sf. Maria, Regină din Tămăşeni, jud. Neamţ, iar în perioada 1 august 2007- 31 iulie 2010 a activat ca vicar parohial în parohia Fericitul Ieremia din Bacău. Începând cu 16 octombrie 2011 a fost transferat ca vicar în parohia Focșani, iar din 1 septembrie 2013 a fost numit paroh la Bogata.
 4. Pr. Alin-Cătălin Butnaru - vicar în perioada 1 august 2012 - 27 iulie 2015.
  S-a născut la 30 aprilie 1985, în Parohia Romano-Catolică Sfânta Fecioară Maria, Regină din Tămăşeni. În perioada 1992-2000, a urmat cursurile gimnaziale la Şcoala Generală cu clasele I-VIII din satul natal, Tămăşeni. Între anii 2000-2002, a urmat cursurile Liceului seminarial din Bacău, iar din 2002-2004, cursurile de la Grupul Şcolar Vasile Sav din Roman, cu profilul matematică-informatică. După terminarea liceului, timp de un an (2004-2005), a frecventat cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Din anul 2005, a frecventat cursurile Institutului Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iaşi, pe care l-a absolvit în anul 2012. În cadrul curricumului de studii al Institutului Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif, în anul pastoral (2009-2010), ca seminarist, a avut o experienţă misionară în Parohia Romano-Catolică Sfântul Bartolomeu din Palestina (Ecuador – America Latină). A fost sfinţit preot la 29 iunie 2012, la Iaşi, prin impunerea mâinilor episcopului Petru Gherghel. După perioada de vicariat la Rădăuți a plecat în misiune la Guayaquil (Ecuador).

Paroh pr. Aurel Iștoc

 1. Pr. Cristinel Gal - vicar în perioada 1.09.2015 - 31.07.2016
  S-a născut la data de 3 noiembrie 1982 la Pildești. A fost hirotonit la data de 24 iunie 2008 la Iași. A fost vicar la Adjudeni (1 august 2008-31 iulie 2011) și Suceava (1 august 2011-31 august 2015).
 2. Pr. Cosmin Alexandru Cimpoeșu - vicar în perioada 1.08.2016 - 31.07.2018
  S-a născut la Bacău la data de 21 septembrie 1990. În anul 2009, tot la Bacău, a absolvit Seminarul Mic. În anul 2016, la Iași, a absolvit Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif, iar la data de 24 iunie a fost hirotonit preot prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel. De la Rădăuți a plecat misionar în Coasta de Fildeș.
 3. Pr. Pavel Mărtinaș - vicar începând din 1.08.2018
  S-a născut la data de 1 mai 1988 la Răducăneni, județul Iași. În anul 2014, la Iași, a absolvit Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif, iar la data de 24 iunie a fost hirotonit preot prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel. A activat ca: vicar la Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Pildești (1 august 2014 - 31 iulie 2017), vicar la Parohia „Sf Anton de Padova Iasi (1 august 2017 - 31 iulie 2018). Începând cu 1 august 2018 este vicar la Parohia „Nașterea Sfintei Fecioare Maria” Rădăuți.

Înapoi la Cuprins


Preotii decani din perioada Decanatului de Rădăuţi

 • Mons.Clemens Swoboda (paroh de Rădăuţi)

  Perioada: ianuarie 1907 - august 1924

 • Pr.Karl Morosiewicz (paroh de Rădăuţi)

  Perioada: iulie 1925 - septembrie 1929

 • Pr. Anton Sebesteny (paroh de Dorneşti)

Înapoi la Cuprins


Preoţii originari din Parohia Rădăuţi

Preoţii hirotoniţi, originari din parohia Rădăuţi, sau care au locuit pe teritoriul parohiei pînă la hirotonire, sunt:

 1. Fraţii pr. Franz şi Josef Luczko

  Pr. Francisk Łuczko s-a născut la 2 septembrie 1874 la Rădăuţi. În anul 1893 a absolvit liceul la Cernăuţi, iar în anul 1893 a absolvit Facultatea de Drept din Lemberg după care a urmat cursurile Facultăţii de Teologie, tot din Lemberg. A fost sfinţit la 9 iulie 1899 la Lemberg. Din datele oferite de domnul profesor dr. Jan Bujak din Kraków am aflat că până în anul 1905 a fost vicar în parohia Karlsberg (Gura Putnei), după care, între anii 1905-1906 a fost profesor de religie. În perioada 1906-1908 a îndeplinit funcţia de administrator în Parohia Hadikfalva (Dorneşti), iar din anul 1908 şi până în anul 1910 a fost paroh la Karlsberg (Gura Putnei), după care a fost numit paroh la Hadikfalva (Dorneşti). La data de 7 aprilie 1909 a fost distins cu titlul de Expositorio canonicali. Din 1930 și până în anul 1940 a fost din nou paroh la Karlsberg (Gura Putnei). În decembrie 1940 este repatriat în Germania. A decedat la Jodbow (Polonia) la 13 mai 1949.

  Pr. Jósef Łuczko s-a născut la data de 28 decembrie 1875. În anul 1894 a absolvit cursurile Facultăţii de Teologie din Lemberg. A fost sfinţit la 9 iulie 1899 la Lemberg, iar primiţia a avut-o la data de 16 iulie 1899 împreună cu fratele său Francisk. A fost catehet la gimnaziul din Siret, iar din septembrie 1910 a fost numit profesor la Gimnaziul nr. 3 din Cernăuţi. În ultimii ani, înainte de a se repatria în Germania în anul 1940, a primit titlul de monsenior şi a fost numit vicar general al Bucovinei. După repatriere, a fost paroh pentru scurt timp (1945) la Różanka, decanatul Międzylesie (Polonia), iar în perioada septembrie 1945 – noiembrie 1946 a fost vicar în Parohia Sf. Ioan Botezătorul din Międzyrzeczu (Polonia). A decedat la 6 martie 1953 la Kostowice, lângă Varşovia.

 2. Pr. Josef Roth

  S-a născut în decembrie 1870 la Rădăuţi. A fost sfinţit la Lemberg în anul 1900. În anul 1940 s-a repatriat în Germania. A decedat în anul 1944 în Polonia.

 3. Pr. Hans Bojescu

  S-a născut la Rădăuţi în anul 1897. A fost sfinţit la Lemberg în anul 1923. A decedat la data de 3 martie 1970 în SUA.

 4. Pr. Rudolf Dombrowski

  A avut primiţia în biserica din Rădăuţi la data de 22.07.1909. La 4 august a fost numit vicar în parohia Zimnawoda, plecând la Lemberg (Lvov) unde a murit la 23 septembrie 1909. Transportat la Rădăuţi, trupul neînsufleţit a fost înmormântat în cimitirul catolic, lângă mormântul parohului Pr. Niestemberger.

 5. Pr. Emil Hausler

  S-a născut în anul 1890 în Rădăuţi. Liceul l-a urmat la Rădăuţi, iar studiile teologice la Lemberg. A fost sfinţit preot la Lemberg la 10 august 1915 şi în acelaşi an la 22 august a oficiat prima sa slujbă. Din luna noiembrie 1929 a fost paroh la Siret unde a murit în data de 8 aprilie 1935. Este înmormântat în cimitirul din Siret.

 6. Pr. 6. August Żolądkowski

  S-a născut în luna august 1900, la Rădăuţi. A absolvit liceul tot la Rădăuţi în anul 1920. Studiile teologice le-a făcut la Lemberg. A fost sfinţit pe 13 iulie 1924 la Lemberg. Şi-a oficiat prima liturghie la 13 iulie 1924. În perioada 1924 - 1925 a fost profesor de religie romano-catolică la Liceul real Eudoxiu Hurmuzachi după care a fost o perioadă vicar tot la Rădăuţi (noiembrie 1924 - iunie 1926). În anul 1926 a fost numit paroh la Molodia, iar din anul 1935 a fost transferat ca paroh la Siret unde a activat până în anul 1938.

 7. Pr. Josef Hanus

  S-a născut la 13 septembrie 1903, la Rădăuţi. Şcoala generală şi gimnaziul le-a urmat la Rădăuţi. Studiile teologice le-a urmat la Facultatea de Teologie din Lemberg şi la Institutul Teologic din Timişoara.A fost sfinţit la 31 martie 1931 la Timişoara. A avut primiţia la 28 iunie 1931 la Rădăuţi. A fost vicar la Althütte (Huta Veche, azi în Ucraina), iar din anul 1935 era paroh la Ciudei, lângă Storojineţ (azi în Ucraina). S-a strămutat în Germania în anul 1940. A decedat la 12 octombrie 1973 la Sinzing, dieceza de Augsburg (Germania).

 8. Pr. Kurt Bensch

  S-a născut la 23 septembrie 1905 la Zastawna, dar a locuit la Rădăuţi. Studiile teologice le-a urmat la Lemberg. A fost sfinţit la Lemberg la 26 iunie 1931. A avut primiţia la 5 iulie 1931 la Rădăuţi. În anul 1940 când s-a repatriat în Germania era paroh la Poiana Micului, judeţul Suceava. A decedat la 19 iulie 1983 în localitatea Berchtesgaden, Bavaria (Germania).

 9. Pr. Leopold Honehecker

  S-a născut la 2 ianuarie 1909, la Rădăuţi. A fost hirotonit la Timişoara la 25 februarie 1945. În anul 1951 fost pentru câteva luni vicar la Drobeta Turnu Severin, iar apoi paroh la Vatra Dornei (1951-1959) şi la Craiova (1965-1984). La data de 9 ianuarie 1959 este arestat de securitate (pe când era paroh la Vatra Dornei) şi dus la Suceava pentru cercetări. Tribunalul Militar Iaşi îl condamnă la 5 ani de închisoare pentru „uneltire”. A fost închis în penitenciarele din Botoşani, Jilava, Gherla şi Giurgeni. Ultima parte a pedepsei a ispăşit-o în penitenciarul din Jilava de unde a fost eliberat în data de 7 ianuarie 1964. După eliberare, câteva luni a stat tot la Vatra Dornei, după care a fost numit paroh la Craiova, de unde s-a pensionat pentru limită de vârstă. A decedat la 11 iulie 1992 în Bucureşti.

 10. Pr. Rudolf Stadler OFMConv

  S-a născut la Rădăuţi la data de 10 mai 1902. A fost sfinţit la 22 mai 1932 la Osimo, Italia. Primiţia a avut-o la 31 iulie 1932, la Rădăuţi. Până la repatrierea sa din anul 1940 în Germania a lucrat în Parohia Paşcani.

 11. Pr. 11. Albert Stadler OFMConv

  S-a născut la 17 martie 1911 la Rădăuţi. A fost sfinţit la 16 decembrie 1934 la Osimo. A fost preot militar în timpul celui de al Doilea Război Mondial. A căzut în anul 1941 pe frontul din Rusia ca soldat Wehrmacht.

 12. Pr. Johann Gertel

  S-a născut la data de 3 februarie 1910, la Rădăuţi. A fost sfinţit la 22 mai 1932 la Bucureşti. Primiţia a avut-o la 25 septembrie 1932, la Rădăuţi.

 13. Pr. Emil Kendelbacher

  S-a născut la 28 ianuarie 1908 în Rădăuţi şi a fost hirotonit la 29 iunie 1938. A fost paroh la Pitesti (1948 – 1951), vicar substitut şi paroh la Catedrala Sf Iosif din Bucureşti (1960-1980). A decedat la 10 ianuarie 1980 în Bucureşti.

 14. Pr. Carol Kozlowski

  S-a născut la 12 ianuarie 1909 la Rădăuţi. A fost hirotonit la 24 iunie 1934 la Bucureşti. Era paroh la Câmpulung Muscel când, la data de 21 mai 1950, este arestat de securitate şi după câteva luni de anchetă, în anul 1951 este condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti la 15 ani de detenţie pentru „apartenenţă la organizaţie subversivă”. Ulterior i se reduce perioada de detenţie la 10 ani. De asemenea, tot în anul 1951, într-un alt dosar întocmit de securitate, este condamnat de Tribunalul Câmpulung Muscel la 30 de ani de detenţie pentru „port de armă fără autorizaţie”. În anul 1955 i se rejudecă dosarul şi ultima pedeapsă este contopită în cea de 10 ani de detenţie. A fost eliberat la data de 17 mai 1963 din penitenciarul Gherla. A mai stat închis şi în penitenciarele din Aiud şi Ocnele Mari. După eliberare a fost paroh la Ploieşti. A decedat la 21 aprilie 1979 în Bucureşi.

 15. Pr. Josef Krassler, OFMConv.

  S-a născut la 7 iulie 1910, la Rădăuţi. În anul 1926 este admis la Seminarul franciscan din Hălăuceşti. În anul 1932 a depus profesiunea religioasă temporară, iar în anul 1935 cea perpetuă. A absolvit studiile de filozofie şi teologie la Luizi-Călugăra, unde a fost hirotonit la 4 aprilie 1937. A făcut primiţia la 30 mai 1937 la Rădăuţi. A activat apoi o perioadă ca director al Seminarului de la Hălăuceşti. După ce regimul comunist a desfiinţat toate organizaţiile bisericeşti, Seminarul fiind închis, a fost numit vicar parohial la Bacău. Începând din 20 decembrie 1951 este transferat ca vicar la Focşani, unde este numit ulterior paroh. La data de 1 mai 1959 este numit paroh la Rădăuţi, iar la 20 mai este instalat oficial. În anul 1974, la cerere, a fost eliberat din funcţie. A emigrat în Germania unde a decedat la 28 noiembrie 1989, fiind înmormântat la Oberzell-am- Main, lângă Würtzburg (Germania).

 16. Pr. Wilhelm Stadniczuk

  S-a născut la 15 septembrie 1916, la Rădăuţi. Studiile teologice le-a absolvit la Iaşi. A fost hirotonit la Iaşi la 24 iunie 1939. A fost repartizat ca vicar şi profesor de religie la Cernăuţi. După ocuparea Cernăuţiului de către ruşi s-a refugiat şi a fost transferat la Rădăuţi ca vicar până la repatrierea sa din decembrie 1940. În Germania a fost arestat de Gestapo în martie 1941 şi a fost închis în lagărul de la Dachau pentru patru ani şi jumătate. În mai 1945 a fost eliberat. A decedat la 7 noiembrie 1985 la Gebensbach, arhidieceza München (Germania).

 17. Pr. Johann Proschinger OFMConv.

  S-a născut la 2 ianuarie 1925 la Fălticeni. A absolvit Şcoala generală de 6 clase din Rădăuți (1937). Urmează apoi cursurile Seminarului Liceal Franciscan din Hălăuceşti (1943). În anul 1952 absolvă studiile teologice la Institutul Teologic din Alba Iulia şi a fost sfinţit preot la 26 octombrie 1952 de catre PS Alexandru Cisar. A activat ca vicar la Oţeleni (1952-1955), Galaţi (1955-1956), Siret (1956), Huşi (1956-1957) şi Hălăuceşti (1957-1960). A fost paroh la Cotnari (1960-1967), Suceava (1967-1990), Hălăuceşti (1990-1991) şi Galaţi (1991-2000). Din anul 2000 este preot emerit la Suceava. La 28 octombrie 2012 a sărbătorit la Suceava 60 de ani de la hirotonire. A decedat la 28 mai 2013 în locuința sa de la Suceava.

 18. Pr. Anton Egner (Antonov)

  S-a născut la 5 august 1956, la Sighişoara. În anul 1973 a absolvit Școala Generală de 10 clase la Rădăuți (unde se mutase împreună cu părinţii), iar în anul 1977 Școala de Cantori din Iași. A urmat apoi cursurile Institutului Teologic Romano-Catolic Sf. Iosif din Iași pe care le-a terminat în anul 1983. A fost sfințit preot la 29 iunie 1983, la Iași, de către episcopul Jakab Antal. Primiţia a avut-o în data de 2 iulie 1983 la Rădăuţi. A activat ca vicar la Săbăoani (1983-1985), Cleja (1985-1986) și Barticești (1986-1990). A fost paroh la Fălticeni (1990-1996), Vatra Dornei (1996-2007), fără numire la Parohia Sf. Cruce din Bacău (2007 - 31 august 2009). Din anul 2012 este paroh la Ciugheș (de la 1 septembrie 2009).

 19. Pr. Iulian-Eugen Kropp

  S-a născut la 29 aprilie 1960 la Rădăuţi. A absolvit în anul 1975 Școala generală de 8 clase la Rădăuți. A urmat două clase la Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți (1976-1977), apoi a continuat la Școala de Cantori din Iași, pe care a absolvit-o în anul 1979. Cursurile Institutului Teologic din Iași le-a absolvit în anul 1986. A fost sfințit preot la 29 iunie 1986, la Iași, de către arhiepiscopul Ioan Robu. A activat ca vicar la Suceava (1 august - 31 august 1986), Pildești (1 septembrie 1986 - 19 august 1987) și din nou la Suceava (20 august - 31 decembrie 1987). A fost paroh la Siret (1 ianuarie 1988 - 10 februarie 1992), preot colaborator la Chișinău, Republica Moldova (11 februarie - aprilie 1992), Bălți, Republica Moldova (mai 1992 - 31 iulie 1993). Din 1993 se reîntoarce în ţară şi este numit paroh la Ciugheș (1 august 1993 - 30 aprilie 1996), Cacica (1 mai 1996 - 16 august 2001), Solonețu Nou (16 august 2001 - 31 iulie 2005), Târgu Frumos (1 august 2005 – 1 septembrie 2010). Din anul 2012 este paroh la Răducăneni (începând din 1 septembrie 2010) şi este responsabil al Oficiului Diecezan pentru Pelerinaje (începând din 1 iunie 2005).

 20. Pr. Marius Stanislav Bucevski

  S-a născut la 24 iunie 1976, la Rădăuţi. A absolvit școala gimnazială la Rădăuți în anul 1990. Liceul Seminarial din Bacău l-a absolvit în anul 1995. A urmat apoi cursurile Institutului Teologic din Kul-Lublin (Polonia). A fost sfințit preot la 29 iunie 2001, la Roman, de către episcopul Petru Gherghel. A urmat apoi studii postuniversitare tot la Kul-Lublin, unde a obținut masteratul în teologie. A activat ca vicar la Suceava (1 august 2001 - 1 august 2003), apoi paroh la Poiana Micului (1 septembrie 2003 - 1 iulie 2005). În anul 2012 este paroh la Solonețu Nou (începând din 1 august 2005).

Înapoi la Cuprins

Pr. Aurel Iștoc

Webmaster: ing. Ioan Șmid - Design și copyright 2006 - 2019

Este permisă folosirea articolelor în întregime sau parţial din acest sit doar prin citarea sursei şi autorului.