EVENIMENTE
INVITAȚIE LA HRAM


Pe urmele Fericitului Ieremia - pelerinaj la Sanctuarul Fericitul Ieremia din Oneşti.

În perioada 21 - 22 iulie, un grup de 25 de pelerini au pornit, din Rădăuţi, dimineaţa devreme, spre sanctuarul fericitului de la Oneşti. Ghid a fost chiar parohul nostru, care, în explicaţiile sale, a vorbit despre viaţa fericitului, despre originile sale şi despre viaţa aspră de călugăr pe care a dus-o. Se presupune că fericitul Ieremia (Ion Costist, numele său real) ar fi de prin Sasca, judeţul Suceava.

Ca o temă suplimentară a pelerinajului a fost şi intenţia grupului de a vizita mai multe biserici ale comunităţilor catolice din centrul Moldovei.

Primul punct a fost vizitarea, în comuna Baia, a ruinelor primei catedrale catolice din Moldova, zidite de domnitorul Alexandru cel Bun. Conform documentelor, Baia a fost prima capitală a tânărului stat moldovean. Un document străin din 1339 menţionează Baia ca fiind „cel mai mare oraş de la est de Carpaţi". Localitatea era un târg important, locuit de negustori şi meşteşugari de origini etnice diferite (români, saşi, unguri, armeni). Dezvoltarea timpurie a localităţii s-a datorat situării ei pe o străveche şi însemnată arteră comercială, precum şi stabilirii aici a unor grupuri de meşteşugari veniţi din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Saşii s-ar fi stabilit în Moldova în perioadele 1114-1162 şi 1211-1225, în timpul colonizărilor ocrotite de cavalerii teutoni prezenți pe aceste meleaguri.

Baia a fost şi sediul unei episcopii catolice. Nu se cunoaşte data exactă a înfiinţării acesteia, presupunându-se că ea ar fi fost fondată între 11 noiembrie 1417 (data alegerii papei Martin al V-lea, care a înfiinţat episcopia) şi anul 1420, când episcopul Ioan Ryza i-a scris papei în calitate de episcop de Baia. La conducerea acestei episcopii s-au succedat şapte episcopi, ultimul fiind Mihail Marinoski (1510-1523), ultimul episcop care a purtat titlul canonic de Baia.

În urma luptei de la Baia din noaptea de 14/15 decembrie 1467 dintre Ştefan cel Mare şi Matia Corvin, oraşul Baia a ars din temelii, cea mai mare parte din locuitori s-au împrăştiat şi locuinţa episcopului a rămas arsă, iar episcopul a părăsit această localitate. Din biserica clădită de Alexandru cel Bun nu au mai rămas decât zidurile. Biserica a fost reparată în timpul domniei lui Petru Rareş. Aici ar fi fost aduse osemintele Margaretei Muşata, după dărâmarea bisericii catolice din Siret în timpul lui Bogdan al III-lea al Moldovei (1504-1517), pentru a fi reînhumate sub baptisteriul bisericii catolice din Baia.

Numărul catolicilor a continuat să scadă, în special după anul 1467. Misionarul Giovanni Ausilia scria, într-o relatare din anul 1745, că la Baia mai erau doar 12 de familii catolice. Nemaiputând să fie întreţinută de mica şi săraca comunitate locală, catedrala a început să se ruineze începând din secolul al XVIII-lea. În prezent este în stadiul de ruină, păstrându-se o parte din turnul unic din faţada vestică şi rămăşiţe de ziduri şi ancadramente gotice.

La data de 23 mai 2008 moaştele Fericitului Ieremia Valahul au trecut prin faţa ruinelor vechii catedrale episcopale din Baia, având loc un moment de rugăciune.

Următorul punct al pelerinajului nostru a fost biserica din Nisiporeşti şi cimitirul din spatele bisericii unde este înmormântată Veronica Antal, născută în ziua de 07 decembrie a anului 1935.

În decursul scurtei sale vieţi nu a făcut nimic extraordinar, în afară de faptul că şi-a trăit vocaţia ei de creştină la un nivel superior faţă de cel obişnuit al altor credincioşi. Spre vârsta de 16-17 ani îşi va manifesta intenţia de a intra în mănăstire pentru a-şi consacra viaţa lui Dumnezeu. Planul ei nu va putea fi pus în aplicare deoarece statul desfiinţase deja aproape toate mănăstirile catolice din România. Îi rămâne numai să îşi ducă planul la capăt trăind acasă ca o măicuţă. Face vot de feciorie şi se înscrie în Ordinul al Treilea Franciscan (Terţiar). De acum înainte va trăi totdeauna în prezenţa lui Dumnezeu. Primea zilnic Sfânta Împărtășanie, iar de la orele de adoraţie nu lipsea niciodată. Pentru a putea face acest lucru nu ezita să parcurgă în fiecare dimineaţă, cei opt kilometri până în parohia din Hălăuceşti.

În ziua de 24 august 1958, întorcându-se de la Sf. Liturghie din parohia Hălăuceşti unde fusese administrat şi sacramentului Sf. Mir este atacată de un tânăr care voia să-i păteze viaţa feciorelnică închinată lui Dumnezeu. După 42 de lovituri de cuţit îşi dă viaţa şi pleacă pentru totdeauna să-l întâlnească pe Mirele său divin Isus Cristos, întâlnire pe care şi-o dorea atât de mult.

Imediat după moartea ei, credincioşii din localitatea natală şi din împrejurimi au început să vorbească despre ea ca fiind sfântă, iar în ziua de 24 august în fiecare an în locul martiriului ei se celebrează o sfântă Liturghie unde participă mii de credincioşi, şi acest lucru fiind încă o dovadă în plus al sfinţeniei acestei credincioase din Moldova şi din întreaga noastră ţară.

Dieceza de Iaşi, în frunte cu Preasfinţitul Episcopul nostru, Petru Gherghel a dat început cauzei de beatificare, în ziua de marţi 25 noiembrie 2003, cu o Sfântă Liturghie solemnă care s-a celebrat în Parohia Romano-Catolică Nisiporeşti.

În ziua de 11 noiembrie 2006, în mod solemn, Procesul diecezan s-a încheiat la Curia episcopală a Diecezei de Iaşi. Imediat, actele au fost duse la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor la Roma de către Pr. Pătraşcu Damian, numit curier al acestora, unde în ziua de 16 decembrie acestea au fost preluate şi s-a început analizarea lor din partea experţilor în drept.

Printre puţinele cuvinte rămase în scris de la această tânără creştină catolică din Moldova se află şi cuvintele, scrise pe un bileţel, dovadă a dăruirii sale totale faţă de Isus, Mirele ceresc: „Îngerilor, scrieţi în Cartea vieţii: Isus este al meu iar eu sunt al lui Isus”.

Periplul nostru a continuat cu vizitarea mai multor biserici ale comunităţilor catolice de pe valea Siretului: Hălăuceşti, Iugani, Gherăeşti, Pildeşti, Săbăoani, Tămăşeni şi Adjudeni. În toate aceste parohii bisericile sunt mari, impunătoare, unele mai vechi, altele construite după căderea regimului comunist. Preoţii din aceste comunităţi au vorbit despre istoria comunităţilor pe care-i slujesc. O istorie zbuciumată, cu dureri, dar şi cu bucurii. Regimul comunist a fost destul de brutal în raport cu Biserica Catolică, cu preoţi şi creştini aruncaţi în închisori.

Părintele Aurel Iştoc spunea la un moment dat că viaţa Bisericii din Moldova a fost mereu între ciocan şi nicovală. Documentele istorice, vechi şi foarte vechi, dau mărturie în acest sens. La Săbăoani am avut ocazia să vizităm și un muzeu diecezan în care sunt păstrate obiecte și fotografii ce oglindesc, din cele mai vechi timpuri și până în prezent, viața catolicilor din Moldova.

După o binemeritată agapă frăţească, undeva pe malul Siretului, nu departe de Adjudeni, grupul nostru de pelerini şi-a continuat drumul spre Oneşti, vizitând bisericile din Bacău (Fericitul Ieremia şi Sf. Petru şi Paul) şi Luizi Călugăra.

La ora 18.00 intram pe poarta mare a Sanctuarului Fericitul Ieremia din Oneşti. Am luat parte la Calea Crucii şi la sfânta Liturghie, celebrate în Cripta Sanctuarului.

După o noapte petrecută la Slănic Moldova, am început drumul de întoarcere spre casă, vizitând bisericile din Dărmăneşti, Moineşti, Mărgineni, Lespezi şi Piatra Neamţ.

Au fost momente frumoase. Am avut ocazia de a cunoaşte câteva frânturi din istoria Bisericii Catolice locale, de a simţi pulsul vieţii comunităţilor vizitate. În câteva parohii am văzut curţile bisericilor pline de copii (care erau în campus). Erau sute. Ei sunt viitorul. Ei sunt cei care, peste ani, vor umple bisericile. Unui preot i se umple inima de bucurie când îşi vede biserica plină, spunea, de curând, un preot din Bistriţa, pe care l-am întâlnit cu ocazia unei celebrări.

În numele grupului, mulțumim părintelui Aurel Iștoc pentru organizarea și pregătirea acestui pelerinaj reușit.

Ioan Șmid


Fotografii.Montaj video cu principalele momente ale pelerinajului.

Adresa

Rădăuti; jud. Suceava
Cod postal 725400
Str. Stefan cel Mare, nr. 16
Tel. 0230-561107
E-mail: prcradauti@gmail.com

Program liturgic

Zilnic:
8.00 şi 18.30 (17.30 - iarna)
Duminică:
9.00 - în limba germană
11.00 - liturghia comunităţii
Sărbători:
11.00 şi 18.30 (17.30 - iarna)

Preoţii noştri

Paroh:
pr. Aurel Iștoc
Vicar:
pr. Cosmin Alexandru Cimpoeșu
Consilier episcopal:
pr. Dobos Iosif
Pensionar:
pr. Bisoc Anton

Accesând imaginea aveți posibilitatea de a citi cartea online.
Accesând imaginea aveți posibilitatea de a citi cartea online.
Accesând adresele de mai jos puteți asculta sau viziona în direct.

Radio Vatican
- în limba română - radio vatican
Transmisii Piața Sfântul Petru


Situl Episcopiei Iași
Episcopia Romano-Catolică Iaşi

Radio Maria
- on line - Radio Maria
La rubrica DIVERSE aveţi la dispoziţie arhivele audio şi video cu toate materialele înregistrate, realizate la diferite evenimente prilejuite de sărbătorile creştine. Sunt şi materiale care nu au mai fost prezentate pe acest sit.

Webmaster: ing. Ioan Șmid - Design și copyright 2006 - 2017

Este permisă folosirea articolelor în întregime sau parţial din acest sit doar prin citarea sursei şi autorului.